Global Nomination Form (Hebrew)

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

English    Türkçe    Français    Español    Polski   Slovenčina    Čeština

Magyar   Português    Deutsch    日本    国语    한국어    עברית

ארגון אשוקה מאתר יזמים חברתיים בעולם בשתי דרכים: דרך בחינה מדוקדקת של התחומים בהם יש צורך בשינוי, ודרך המלצות של חברי הקהילה שלנו בעולם – אתם.  אנא השתמשו בטופס זה על מנת להציע יזם חברתי המתאים להערכתכם לקריטריונים שלנו. אתם מוזמנים להציע את עצמכם או אדם שאתם מכירים. אין מגבלת אורך להצעה, למרות שבשלב זה, הצגה תמציתית של האדם ושל עבודתו יהיו מספיקים בהחלט. הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה כמובן לשני המינים.


אודותיך

אם אתה לא מזוהים, בחר בודדים. אשוקה משתמש "המגזר אזרח" כדי לרמז ללא כוונת רווח.

אם אתה לא מזוהים, בחר בודדים. אשוקה משתמש "המגזר אזרח" כדי לרמז ללא כוונת רווח.אודות המועמד

טיפ:
כדי למנוע תקלות הקשורות בהגשת המועמדות, אנא הימנע מלדפדף אחורה לעמוד הקודם (back) לאחר שהמועמדות כבר הוגשהארגון אשוקה לא מחפש כרגע מועמדים במדינות המסומנות ב-**. עם זאת, אנו נשמור את הטופס וניצור אתך קשר ברגע שנתחיל לפעול בארצות הללו.

ארגון אשוקה לא מחפש כרגע מועמדים במדינות המסומנות ב-**. עם זאת, אנו נשמור את הטופס וניצור אתך קשר ברגע שנתחיל לפעול בארצות הללו.

ארגון אשוקה לא מחפש כרגע מועמדים במדינות המסומנות ב-**. עם זאת, אנו נשמור את הטופס וניצור אתך קשר ברגע שנתחיל לפעול בארצות הללו.


אם אתה או האדם עליו אתה ממליץ אינו שייך לארגון, אנא כתוב עצמאי שם המועמד שם משפחה


מידע זה עוזר לנו להבין את התחום בו פועל המועמד

בעצם שליחת טופס זה הנך מודע ומאשר כי המידע האישי שלך יועבר לגורמים מחוץ לאיחוד האירופי (EEA ) כפי שמתואר במדיניות הפרטיות