Global Nomination Form (Polish)

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

English    Türkçe    Français    Español    Polski   Slovenčina    Čeština

Magyar   Português    Deutsch    日本    国语    한국어    עברית

Ashoka dociera do przedsiębiorców społecznych na całym świecie, aktywnie poszukując informacji w dziedzinach, w których zachodzą zmiany, jak również dzięki nominacjom osób prywatnych. Nominuj kandydata/-tkę do Ashoki, jeśli uważasz, że ta osoba spełnia nasze kryteria. Możesz nominować siebie lub osobę, którą znasz. Nie ma ograniczenia, co do ilości tekstu, ale na tym etapie najbardziej pomocne będzie krótkie wprowadzenie na temat kandydata/-tki i jego/-jej działań.

O Tobie
Jeśli nie są powiązane, wybierz indywidualnych. Ashoka używa "sektora społecznego" do konotacji non-profit.
Jeśli nie są powiązane, wybierz indywidualnych. Ashoka używa "sektora społecznego" do konotacji non-profit.


O kandydacie/-tce

Wskazówka:
Aby uniknąć problemów z formularzem, nie używaj przycisku "Wróć"w przeglądarce. 

Ashoka nie wybiera nowych członków w krajach, których nazwy poprzedzono **. Zachowamy Twoją nominację i skontaktujemy się z Tobą, gdy uruchomimy program Ashoki w tym kraju.
Ashoka nie wybiera nowych członków w krajach, których nazwy poprzedzono **. Zachowamy Twoją nominację i skontaktujemy się z Tobą, gdy uruchomimy program Ashoki w tym kraju.

Ashoka nie wybiera nowych członków w krajach, których nazwy poprzedzono **. Zachowamy Twoją nominację i skontaktujemy się z Tobą, gdy uruchomimy program Ashoki w tym kraju.


Jeśli nie są zrzeszone, wpisz tekst "poszczególnych [imię i nazwisko]"
Te informacje pomogą nam zrozumieć, jaką dziedziną zajmuje się kandydat/-ka.

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.