Turkish Selection Criteria

Ashoka Seçim Kriterleri

 

Yenilikçilik

 

Ashoka seçim kriterlerinin başında, sosyal girişimcinin sistematik değişim getiren yepyeni bir fikri olması gelir. İster insan hakları, ister çevre, sağlık veya başka bir alanda olsun, Ashoka sosyal girişimcinin yenilikçilik ve sosyal değişim potansiyelini hem geçmişteki, hem de günümüzdeki benzerleriyle karşılaştırarak değerlendirir.

 

Yaratıcılık

 

Başarılı sosyal girişimciler yaratıcılıklarını hem hedeflerini belirlerken hem de hayata geçirirken kullanan, vizyonerlik ve sorun çözme becerilerine sahip bireylerdir. Yaratıcılık insan hayatında birden bire ortaya çıkan bir özellik değildir: genelde kişinin erken gençlik yıllarından itibaren izlerine rastlanır. Bu bağlamda sosyal girişimcinin geçmişi ve vizyonunda yaratıcılığının izleri aranır, söz konusu sosyal soruna getirdiği yaklaşım yaratıcılığı açısından değerlendirilir.

 

Girişimcilik

 

Ashoka’nın belki de en belirleyici kriteri girişimciliktir. Girişimcilik kriteri, sosyal değişim ve yenilik için fırsatları gören ve kendini tamamen bu değişimin gerçekleşmesine adayan bireyleri işaret eder. Tamamıyla hedeflerine odaklanmış ve amaçları doğrultusunda önündeki on ila on-beş yılını feda etmeyi göze almış bu bireyler için kendilerini bütünüyle hedeflerini gerçekleştirmeye adayabilmeleri büyük önem taşır. Bu sebeple Ashoka özellikle başlangıç aşamasında adayların kendilerini tamamıyla hedeflerine adamalarını sağlayacak imkanları yaratır. Ashoka, kendi alanının Andrew Carnegie, Henry Ford ve Steve Jobs’larını arar.

 

Sosyal Etki

 

Sosyal Etki kriteri, adayın kendine değil, adayın fikrine yöneliktir. Ashoka, söz konusu sosyal alanı değiştirecek, etkisi ulusal ve hatta bölgesel düzeyde yayılacak fikirleri destekler. Örneğin, tek bir okul veya sağlık merkezinin kurulması, tüm eğitim veya sağlık alanının değişmesine yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olmadığı sürece Ashoka tarafından desteklenmez.

 

Etik Doku

 

Toplumda önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirmek isteyen sosyal girişimci, pek çok kişiden mevcut alışkanlıklarını, iş yapış biçimlerini ve yaşam şekillerini değiştirmelerini isteyecektir. Bu bağlamda, girişimcinin toplumdaki güvenilirliğinin yüksek olması, başarı şansını büyük oranda etkileyecektir. Ashoka, bu kriterde çeşitli mantıksal analizlerin yanı sıra içgüdü ve duygulara da dayalı olan bir değerlendirme yapar. Güvenilirliği en küçük bir şüphe götüren adaylar, Ashoka üyeliğine seçilmez.

Bu formu göndererek kişisel bilgilerinizin Avrupa Ticari Bölgesi dışına gönderildiğini kabul etmiş olacaksınız. Bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.