Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na licencję przewodnicką Bieszczadzkiego Parku Narodowego


Kserokopia decyzji, 1 zdjęcie oraz opłata (50 zł) pobierana jest w dniu rozpoczęcia szkolenia.