Kwestionariusz Dotyczący Bazy Danych Partnerów EDS

| Wznów poprzednio zapisany formularz
Dokończ Później

Aby dokończyć ten formularz później, prosimy o podanie adresu email oraz hasła.

Witamy

Dziękujemy za rozpoczęcie wypełniania Kwestionariusza dotyczącego bazy danych partnerów EDS! Przejrzyj materiały i informacje w poprzednim FAQ dla celów wypełnienia tego formularza. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, wyślij e-mail na adres eds@ebscohost.com: 

Przed rozpoczęciem musisz przygotować następujące informacje, które będą przydatne podczas wypełnienia niniejszego formularza (w odpowiednich przypadkach):
 • Lista wszystkich subskrybowanych zasobów i wszelkich specjalnych pakietów za pośrednictwem dostawcy.
 • Nazwa i adres URL Twojego programu Link Resolver
 • Nazwa i adres usługi zamówienia międzybibliotecznego (ILL)
 • Zakres chronologiczny bazy Web of Science
 • Numer ID bazy Newsbank
 • Dostawca, za pośrednictwem którego subskrybujesz MLA
 • Wydanie encyklopedii Britannica
 • Wersja World Book
  Witamy

  Formularz jest podzielony na pięć osobnych części. Zapoznaj się uważnie z każdym pytaniem i opcją wyboru.

  Jeśli obok pytania pojawi się najedź kursorem na ikonę, by wyświetlić dodatkowe informacje, które ułatwią udzielenie odpowiedzi na pytanie.

  obok pola oznacza pytanie wymagane.  Jeśli nie udzielisz odpowiedzi i spróbujesz przesłać formularz, wyświetlony zostanie komunikat z informacją, że formularz jest niekompletny.

  W górnej części formularza dla wygody umieściliśmy pasek śledzenia postępu. Możesz przerwać wypełnianie kwestionariusza i wznowić je później, zaznaczając znacznik umieszczony nad paskiem śledzenia postępu.

  Aby rozpocząć wypełnianie formularza, zaznacz opcję „Następna strona” na dole strony!
  Ogólne Tworzenie Odsyłaczy

  Aby umożliwić użytkownikom dostęp do pełnego tekstu, EDS wykorzystuje CustomLinks, program Link Resolver oraz formularz ILL.  Ta część dotyczy podstawowej konfiguracji związanej z tymi funkcjami.


  „Link resolver” to narzędzie do tworzenia odsyłaczy wykorzystujące ustandaryzowaną metodę przenoszenia danych w adresie URL. Dane w rekordzie są często wykorzystywane do powiązania użytkowników z pełnym tekstem rekordu.


  ILL to usługa wykorzystywana do zamawiania pełnego tekstu pozycji z innej biblioteki niedostępnej online. Skonfigurowanie formularza ILL pozwala uzyskać odsyłacz na liście wyników lub szczegółowy rekord pozycji.
  Formularz Zamówienia Międzybibliotecznego (ILL) EBSCO

  EBSCO udostępnia trzy wstępnie skonfigurowane formularze zamówienia międzybibliotecznego (ILL), które klient może wykorzystać w swoich wynikach wyszukiwania EDS. Po wybraniu odsyłacza ILL dla określonego rekordu w EDS stali użytkownicy otrzymują formularz zawierający już informacje o cytowaniu dla tego rekordu. Stali użytkownicy zostaną poproszeni o wprowadzenie nazwiska oraz danych kontaktowych.

  Przed wykonaniem kolejnego kroku zaleca się zapoznanie z trzema różnymi wstępnie skonfigurowanymi opcjami w części „Wybór formularza ILL” w poniższym dokumencie. Jeśli nie masz żadnych preferencji, Formularz 1: Podstawowy będzie domyślnym wyborem.

  Preset ILL Options


  Bazy Danych Partnerów

  Dziękujemy za wypełnienie pytań dotyczących ogólnego tworzenia odsyłaczy. Kolejne części będą dotyczyć konfigurowania baz danych partnerów dla Twojego profilu EDS. Istnieją dwie główne kategorie baz danych partnerów: Zasoby w języku angielskim i zasoby wielojęzyczne.

  „Zasób w języku angielskim” to baza danych partnera, w której większość rekordów (lub wszystkie) jest dostępna w języku angielskim.

  „Zasób wielojęzyczny” to baza danych partnera, w której większość rekordów (lub wszystkie) jest dostępna w języku innym niż angielski. W bazach danych tego typu zwykle część przechowywanej zawartości jest dostępna w języku angielskim.

  W ramach obu tych kategorii można wyróżnić trzy podkategorie: Bazy w wolnym dostępie (open access), oparte na subskrypcji oraz indeksy i katalogi partnerów. Każda z tych podkategorii zostanie zdefiniowana w dalszej części niniejszego formularza.

  Zaczniemy od baz danych stanowiących zasoby w języku angielskim. Kliknij opcję „Następna strona”, aby kontynuować.

  Zasób w Języku Angielskim: Wolny Dostęp (Open Access)

  Zasoby w wolnym dostępie (open access) to rekordy, w przypadku których (według naszej najlepszej wiedzy) wszyscy użytkownicy mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do pełnego tekstu. W ramach wstępnej konfiguracji dodaliśmy już te zasoby za pomocą CustomLinking na Twoim profilu EDS.


  arXiv
  Baza arXiv, należąca do Cornell University Library, zawiera rekordy bibliograficzne z linkami do pełnego tekstu ponad 600 000 preprintów artykułów naukowych i obejmuje teksty z takich dziedzin, jak fizyka, matematyka, nauki nielinearne (non-linear science), informatyka, biologia ilościowa, finanse ilościowe i statystyka.

  BioOne Open Access Content
  Użytkownicy BioOne nieposiadający dostępu na podstawie subskrypcji instytucjonalnej wciąż mogą korzystać z zawartości BioOne Open Access. BioOne, efekt współpracy stowarzyszeń, bibliotek, uczelni i sektora prywatnego, to zbiór publikacji w dziedzinie nauk biologicznych, ekologicznych i nauk o środowisku.

  British Library EThOS
  Opracowana przez British Library baza EThOS (Electronic Theses Online Service) zapewnia dostęp do prac dyplomowych z uczestniczących w projekcie uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii. EThOS obejmuje ponad 290 000 prac dyplomowych, których zakres chronologiczny sięga XVII wieku. Większość zawartości EThOS jest w języku angielskim. Dostęp do strony EThOS jest nieograniczony i wiele zawartych tam prac dyplomowych można pobrać bezpłatnie. Instytucje zapewniające prace dyplomowe, do których można uzyskać nieograniczony dostęp, wskazano na liście instytucji biorących udział w projekcie, zamieszczonej na stronie: http://ethos.bl.uk/HEIList.do;jsessionid=23F6C05EAF4037CE75C01229711B105D.            
  Więcej informacji na temat bazy EThOS można znaleźć na stronie: http://edswiki.ebscohost.com/EThOS:_What_is_EThOS.

  CogPrints
  CogPrints to archiwum elektroniczne umożliwiające samodzielną archiwizację artykułów z każdej dziedziny psychologii, neurobiologii i językoznawstwa oraz wielu obszarów informatyki, biologii, medycyny i antropologii, a także innych gałęzi fizyki, nauk społecznych i matematyki pomocnych w badaniach dotyczących procesów poznawczych.

  Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH)
  Opracowana przez Harvard University baza DASH zawiera ponad 8000 czasopism naukowych, prac dyplomowych i rozpraw naukowych, materiałów oraz raportów autorstwa pracowników Harvard University i studentów. Dane bibliograficzne w bazie DASH, a także niektóre publikacje pełnotekstowe, są dostępne bez ograniczeń. Zakres chronologiczny publikacji sięga roku 1959. Dane zawarte w bazie DASH są głównie w języku angielskim. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać bazę DASH w EDS oraz na stronie Harvarda. Dla niektórych cytowań na stronie Harvarda dostępny jest pełny tekst w wolnym dostępie (open-access).

  Directory of Open Access Journals
  Obsługiwana przez Lund University Libraries Head Office, baza DOAJ ułatwia dostęp do bezpłatnych czasopism naukowych wykorzystujących system kontroli jakości w celu zagwarantowania odpowiedniej zawartości. DOAJ zawiera ponad 7700 czasopism i 801 000 artykułów.

  Government Printing Office Catalog
  U.S Government Printing Office oferuje usługi w zakresie publikacji i rozpowszechniania oficjalnych rządowych publikacji dla Kongresu, agencji rządowych, bibliotek rządowych i amerykańskiej opinii publicznej. Zasoby GPO, które zostaną udostępnione poprzez EDS, obejmują rządowe publikacje z następujących katalogów:  Congressional Serial Set Catalog, Congressional Publications, GPO Access Publications, Internet Publications, Periodicals oraz Serials.  Government Printing Office Catalog to zasób obejmujący łącza do zawartości w interfejsie macierzystym.
   
  JSTOR: Early Journal Content
  Baza JSTOR's Early Journal Content zawiera artykuły z czasopism opublikowane w Stanach Zjednoczonych do roku 1923 oraz artykuły wydane w innych krajach przed rokiem 1870 i przybliża odbiorcom dyskurs naukowy w takich dziedzinach, jak sztuka i nauki humanistyczne, ekonomia i polityka oraz matematyka i inne dziedziny wiedzy.  Zawiera niemal 500 000 artykułów z ponad 200 czasopism.

  Z bazy Early Journal Content można korzystać bezpłatnie bez konieczności rejestracji i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Ilość bezpłatnej zawartości będzie z czasem rosła. Wraz z dodaniem kolejnych czasopism do bazy JSTOR w bazie Early Journal Content będą pojawiać się nowe bezpłatnie dostępne artykuły (w tych ramach czasowych). Stanowi to 6% zawartości bazy JSTOR.

  LUNA Commons

  Baza LUNA Commons, opracowana przez LUNA Imaging, zapewnia wolny dostęp do setek tysięcy obrazów dla celów edukacyjnych i do użytku publicznego. W EDS dostępne są następujące zbiory:

  • David Rumsey Historical Map Collection – kolekcja koncentruje się na materiałach kartograficznych Ameryki Północnej i Południowej z XVIII i XIX wieku i obejmuje atlasy, globusy, pomoce geograficzne, mapy morskie i wiele różnych oddzielnych map, takich jak mapy kieszonkowe, ścienne, mapy dla dzieci i mapy rękopiśmienne. Obrazy cyfrowe i powiązane dane opisowe pochodzą od © Cartography Associates.
  • Farber Gravestone Collection – zbiór Farber Gravestone Collection, opracowany przez American Antiquarian Societ, dokumentuje rzeźby z ponad 9000 nagrobków, pochodzących w większości sprzed roku 1800. Największa cześć zbioru to dzieło Daniela Farbera z Worcester (Massachusetts) i jego żony Jessie Lie Farber. Inne osoby, które przyczyniły się do powstania kolekcji, to Harriette Merrifield Forbes, która pracowała w latach 20. głównie w Massachusetts i  dr Ernest Caulfield, który dokumentował nagrobki w Connecticut. 
  • Japanese Historical Maps – ta kolekcja East Asian Library zawiera około 2300 dawnych map Japonii i świata; niektóre z nich są dostępne online poprzez LUNA Commons. Za wybór map odpowiadał Yuki Ishimatsu, Head of Japanese Collections w East Asian Library, a skanowanie i udostępnienie ich w Internecie to dzieło Davida Rumseya i Cartography.
  OAIster
  OAIster zawiera ponad 25 milionów rekordów zgromadzonych przez OCLC poprzez Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). OAIster obejmuje zawartość zasobów cyfrowych z ponad 1100 źródeł.

  OAPEN Library
  Baza OAPEN umożliwia wolny dostęp i wyszukiwanie metadanych oraz pełnego tekstu książek recenzowanych naukowo z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i obejmuje Directory of Open Access Books.

  University of Pittsburgh Repositories
  Udostępniliśmy w EDS pięć kolekcji w wolnym dostępie (open-access) z prowadzonego przez University of Pittsburgh programu D-scribe Digital Publishing Program:
  • Aphasiology Archive - repozytorium materiałów przedstawionych podczas odbywającej się co roku Clinical Aphasiology Conference.
  • Archive of European Integration - materiały i publikacje naukowe dotyczące integracji i unifikacji europejskiej, takie jak oficjalne dokumenty Unii Europejskiej.
  • Industry Studies Working Papers - materiały naukowe dotyczące studiów branżowych z szerokiego zakresu dyscyplin akademickich, opracowane przez uczonych, którzy poświęcili wiele lat swojego życia na zgłębienie poszczególnych branż.
  • Minority Health & Health Equity Archive - materiały naukowe i publikacje dotyczące zdrowia mniejszości oraz polityki i badań w zakresie nierówności dostępu do opieki zdrowotnej. 
  • PhilSci Archive - kolekcja preprintów z dziedziny filozofii nauki opracowana z myślą o promowaniu obiegu nowych dzieł.

  Zasób w Języku Angielskim: Na Podstawie Subskrypcji

  Bazy danych oparte na subskrypcji to bazy danych, w przypadku których uzyskanie dostępu do pełnego tekstu rekordu wymaga subskrypcji. Istnieją wybrane zasoby, które umożliwiają zachowanie metadanych w profilu, nawet jeśli nie posiadasz subskrypcji. Z kolei inne są ograniczone i zapewniają metadane tylko użytkownikom subskrybującym zarówno EDS, jak i wybrany zasób – zwanym użytkownikami wzajemnymi. W formularzu wskazano, które zasoby są dostępne tylko dla klientów wzajemnych.


  ABC-CLIO Social Studies Database
  Baza danych ABC-CLIO zawiera książki referencyjne, kolekcje baz danych i publikacje naukowe dla szkół, uczelni wyższych i rynków branżowych. Bazy danych ABC-CLIO Social Studies obejmują bogate zbiory materiałów źródłowych i pomocniczych. EBSCO udostępniło wersję School Edition oraz Academic Edition jako osobne bazy. Te bazy danych obejmują następujące produkty:
  • American Government
  • American History
  • Issues
  • World at War
  • United States Geography (tylko School Edition)
  • World Geography
  • World History: Ancient
  • World History: Modern
  • African American Experience
  • American Indian Experience
  • Latino American Experience
  • Daily Life through History
  • Pop Culture Universe
  • World Religions
   
  Accessible Archives
  Opracowana przez specjalistów i studentów historii Ameryki baza Accessible Archives zawiera relacje naocznych świadków wydarzeń historycznych, obrazowe opisy życia codziennego, obserwacje dziennikarzy, handel z perspektywy reklam oraz zapisy genealogiczne.
   

  Alexander Street Press
  Alexander Street Press udostępnia online zbiory prac z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuk scenicznych i muzyki. Baza danych EBSCO Discovery Service zawiera obecnie cytowania dla ponad 80 zbiorów obejmujących kolekcje utworów muzycznych, filmów i obrazów.

   
  American Psychological Association (APA)
  PsycARTICLES, baza opracowana przez American Psychological Association (APA), to najpełniejsze źródło recenzowanych artykułów z czasopism naukowych z dziedziny psychologii. Baza danych zawiera 150 000 artykułów z ponad 70 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie APA oraz jego markę wydawniczą, Educational Publishing Foundation (EPF), a także organizacje stowarzyszone, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group.

  PsycBOOKS, opracowana przez Psychological Association (APA), to baza danych zawierająca ponad 30 000 rozdziałów z niemal 2000 książek opublikowanych przez APA i inne uznane wydawnictwa. Zawiera również blisko 1500 klasycznych książek, które w wielkim stopniu przyczyniły się do rozwoju psychologii, sięgających zakresem XVII wieku, oraz wyjątkowy elektroniczny zbiór ponad 1500 haseł z Encyklopedii psychologii wydanej przez APA/Oxford University Press .

  PsycCRITIQUES, baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA), zawiera recenzje aktualnych naukowych i specjalistycznych książek z dziedziny psychologii. Obejmuje również napisane z perspektywy psychologicznej recenzje popularnych filmów i książek oraz zawiera około 40 000 recenzji, których zakres chronologiczny sięga roku 1956.


  ArchiveGrid
  Metadane dla bazy ArchivGrid w EDS są dostępne dla klientów posiadających subskrypcje na ArchiveGrid.  ArchiveGrid to ważny zasób umożliwiający wyszukiwanie dokumentów historycznych, prywatnych zapisków i historii rodzinnych przechowywanych w archiwach na całym świecie.  ArchiveGrid zawiera niemal milion szczegółowych opisów zbiorów archiwalnych w posiadaniu 2500 bibliotek, muzeów, towarzystw historycznych i archiwów na całym świecie.


  ARTstor Digital Library
  ARTstor zawiera niemal 930 000 obrazów z zakresu sztuki, architektury, nauk humanistycznych i ścisłych. Obrazy reprezentują wiele różnych dziedzin sztuki, takich jak architektura, malarstwo, fotografia, rzeźba, sztuka zdobnicza i wzornictwo, a także obiekty archeologiczne i antropologiczne. Biblioteka obejmuje prace udostępnione przez muzea, fotografów, biblioteki, uczonych, archiwa fotograficzne, artystów i zbiory artystów. Dane w bazie ARTstor dostępne są w języku angielskim. ARTstor jest dostępna w ramach subskrypcji dla organizacji non-profit. Rekordy metadanych w EDS mogą wyszukiwać tylko dla subskrybentów ARTstor i EDS.

  Więcej informacji na temat bazy ARTstor można znaleźć na stronie http://edswiki.ebscohost.com/ARTstor_Digital_Library:_What_is_ARTstor_Digital_Library.


  BioOne Online Journals
  EBSCO Publishing z przyjemnością ogłasza, że klienci mogą obecnie przeszukiwać bazę BioOne Online Journals na platformie EBSCO Discovery Service (EDS). BioOne, efekt współpracy stowarzyszeń, bibliotek, uczelni i sektora prywatnego, to zbiór publikacji w dziedzinie nauk biologicznych, ekologicznych i nauk o środowisku.

  Szczegóły obecnej zawartości:
  • Ponad 100 000 artykułów naukowych
  • 176 tytułów od 132 wydawców
  • 60 tytułów dostępnych online wyłącznie poprzez BioOne
  • 38 tytułów spoza USA
  • 72% sklasyfikowanych przez ISI
  • 90% zindeksowanych przez SCOPUS
  Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać bazę danych BioOne Online Journals w EDS.


  Books24x7
  Wszyscy klienci mogą  teraz przeszukiwać zbiory książek online SkillSoft’s Books24x7 bezpośrednio w EDS. SkillSoft zapewnia błyskawiczny dostęp do ponad 27 000 cyfrowych książek referencyjnych dla specjalistów biznesowych, udostępniając takie zbiory, jak
  • BusinessPro
  • EngineeringPro
  • ExecBlueprints
  • ExecSummaries
  • FinancePro
  • GovEssentials
  • ITPro
  • OfficeEssentials oraz
  • Well-BeingEssentials
   
  Bridgeman Education
  Bridgeman Education udostępnia obszerną bazę danych obrazów cyfrowych, zapewniając użytkownikom dostęp do ponad 406 000 obrazów na jednej stronie internetowej. Obrazy reprezentują różne formy — od obrazów i fotografii po sztukę dekoracyjną i architekturę — oraz różne dziedziny (teatr, literatura, historia, nauka i religia). Baza Bridgeman Education obejmuje obrazy z ponad 1600 muzeów, galerii, instytucji i prywatnych kolekcji. Dane zawarte w bazie Bridgeman Education są dostępne w języku angielskim. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać bazę Bridgeman Education w EDS, ale aby uzyskać dostęp do obrazów i danych na stronie Bridgeman Education, muszą posiadać subskrypcję Bridgeman Education.     
                               
  Więcej informacji na temat bazy Bridgeman Education można znaleźć na stronie: http://edswiki.ebscohost.com/Bridgeman_Education:_What_is_Bridgeman_Education.


  Britannica Online

  Britannica Online zawiera setki tysięcy haseł encyklopedycznych dla odbiorców w każdym wieku. Encyclopædia Britannica, Inc., wydawca Britannica Online, to wydawnictwo publikujące materiały edukacyjne na całym świecie, będące pionierem w publikacjach cyfrowych od początku lat  80.                                                                                                                                                                          

  EDS obejmuje metadane i możliwe do wyszukania FT dla następujących produktów:
  • Britannica Online Academic Edition
  • Britannica Online School Edition
  • Britannica Online Library Edition

   
  British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings
  Utworzona na podstawie elektronicznego spisu treści (Electronic Table of Contents File) British Library, baza danych wewnętrznych wydawnictw seryjnych i materiałów konferencyjnych łączy dostęp na poziomie artykułu do najlepszych 20 000 czasopism naukowych zamawianych w British Library oraz materiałów z 16 000 corocznych obrad konferencji. Baza danych zawiera ponad 40 milionów rekordów, a jej zakres tematyczny obejmuje wszystkie dyscypliny akademickie.
   

  Credo Reference Center
  Zawartość Credo Reference obejmuje każdą z najważniejszych dziedzin – od sztuki po medycynę, od psychologii po historię, technologię i literaturę. Tytuły w Credo Reference pochodzą od najlepszych na świecie i najbardziej prestiżowych wydawców publikacji referencyjnych. Zawartość bazy Credo obejmuje możliwy do wyszukiwania pełny tekst i cytowania, a także odsyłacze do pełnotekstowej zawartości zindeksowanej w ramach cytowania.

   
  ERIC (Education Resource Information Center)
  ERIC zapewnia dostęp do literatury i zasobów edukacyjnych. Baza danych zapewnia dostęp do informacji z czasopism uwzględnionych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index. ERIC zawiera monad 1,3 miliona rekordów i odsyłaczy do ponad 323 000 pełnotekstowych dokumentów z bazy ERIC sięgających roku 1966. Jeśli posiadasz już subskrypcję na ten zasób przez EBSCO, udostepnienie tej zawartości użytkownikom nie wymaga żadnych czynności.

   
  Freedonia Focus Reports
  Pełny zbiór Freedonia’s Focus Reports można wyszukać w EDS. Focus Reports obejmuje ponad 18 branż i uwzględnia takie informacje, jak wielkość rynku i segmentacja, prognozy dotyczące produktów oraz trendy biznesowe.

   
  HeinOnline
  HeinOnline, główny produkt Hein umożliwiający wyszukiwanie materiałów online, zawiera ponad 70 milionów stron dokumentów z zakresu historii prawa dostępnych w formacie opartym na obrazach z funkcją wyszukiwania. HeinOnline niweluje lukę w wiedzy w zakresie historii prawa, udostępniając obszerny zakres materiałów z ponad 1500 czasopism prawniczych i okołoprawnych. Oprócz imponującego zbioru czasopism prawniczych HeinOnline zawiera również tomy Congressional Record Bound (w całości), pełną kolekcję raportów USA sięgających roku 1754, słynne procesy sądowe (od początku XVIII w.), klasyczne pozycje literatury prawniczej (od XVI do XX w.), serię traktatów Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Ligi Narodów, wszystkie traktaty United States Treaties, Federal Register (od czasu założenia w roku 1936), CFR (od czasu założenia w 1938) i wiele innych materiałów.

  HeinOnline zapewnia dokładne obrazy stron dokumentów w formacie PDF, tak jak wyglądają w oryginalnych drukach. Oznacza to, że wszystkie wykresy, rysunki, tabele, obrazy, ręcznie sporządzone notatki, fotografie i przypisy są dokładnie tam, gdzie powinny! Tym, co decyduje o unikalnym charakterze HeinOnline (oprócz zawartości opartej na obrazach w formacie PDF), jest wartość historyczna i dostępność tytułów (od pierwszego wydania).


  Henry Stewart Talks
  Henry Stewart Talks publikuje animowane prezentacje audiowizualne opracowane przez czołowych międzynarodowych ekspertów. Prezentacje są uporządkowane w serie w ramach dwóch szerszych kolekcji: Nauki biomedyczne i nauki przyrodnicze oraz Marketing i zarządzanie. Uwzględnione dziedziny obejmują biomedycynę, nauki przyrodnicze, zarządzanie, marketing, finanse i reklamę. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać Henry Stewart Talks w EDS oraz na stronie Henry Stewart Talks.

   
  Hoover’s Company Profiles
  Hoover's Company Profiles zapewnia informacje dotyczące ponad 65 milionów przedsiębiorstw prywatnych i publicznych na świecie. EDS indeksuje opisy przedsiębiorstw opracowane przez Hoover, informacje o pracownikach i kadrze kierowniczej, przypisanie branży, dane finansowe umożliwiające dokładne wyszukiwanie i zawiera odsyłacze zarówno do bezpłatnej zawartości, jak i zawartości dostępnej dla subskrybentów na stronie Hoover.

   
  JSTOR

  JSTOR to biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 1500 czasopism i książek naukowych oraz materiałów źródłowych. Użytkownicy bazy JSTOR mogą odkrywać, wyszukiwać i wykorzystywać szeroki zakres zawartości dzięki wydajnej platformie wspierającej pracę badawczą i dydaktyczną; baza przechowuje tę zawartość dla przyszłych pokoleń. JSTOR współpracuje ze społecznością akademicką z myślą o osiągnięciu następujących celów:

  • Wspieranie badaczy i studentów w odkrywaniu, wyszukiwaniu i wykorzystywaniu szerokiego zakresu zawartości o charakterze naukowym na dynamicznej platformie, która zwiększa produktywność i sprzyja powstawaniu nowych form pracy naukowej.
  • Wspieranie bibliotek w dążeniu do udostępnienia stałym klientom istotnej zawartości przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania przestrzeni na półkach i obniżeniu kosztów.
  • Wspieranie wydawców pragnących poszerzyć grupę swoich odbiorców i zachować swoje publikacje naukowe dla przyszłych pokoleń.

  LexisNexis Academic Law Review
  Metadane i pełny tekst (z funkcją wyszukiwania) zawartości LexisNexis Academic Law Review są dostępne poprzez EBSCO Discovery Service.  Zasób obejmuje ponad 235 000 opinii prawnych od roku 1969 do chwili obecnej.  Opinie pochodzą z ponad 500 czasopism prawniczych.


  LexisNexis U.S Serial Set Digital Collection
  LexisNexis U.S. Serial Set Digital Collection to najobszerniejszy z dostępnych obecnie zbiorów U.S. Serial Set Collection w formacie cyfrowym opracowanych z myślą o pracownikach naukowych. Najstarsze zawarte w nim materiały to amerykańskie dokumenty państwowe z roku 1789; znaleźć można w nim również szczegółowe informacje na temat działań Kongresu aż do roku 1969. To archiwalny zbiór danych i nie zostanie poszerzony o nowa zawartość.
   

  Marquis Biographies Online
  Baza Marquis Biographies Online opracowana przez Marquis Who's Who obejmuje biografie ponad 1,3 miliona osób z całego świata reprezentujących różne dziedziny, takie jak: administracja publiczna, biznes, nauka i technologia, sztuka, rozrywka i sport. Zawartość bazy Marquis Biographies Online mogą przeszukiwać wszyscy klienci w EDS, ale pełne biografie na stronie Marquis Who's Who mogą przeglądać tylko subskrybenci.

   
  McGraw-Hill
  McGraw-Hill, udostepniający podstawowe programy wydawnicze w zakresie medycyny, techniki i edukacji, pomaga w doskonaleniu umiejętności zawodowych, stanowiąc wiarygodne źródło wiedzy dla studentów i specjalistów z całego świata. Oferta obejmuje narzędzia cyfrowe, usługi i książki:
  • AccessAnesthesiology to zintegrowany zasób online, wyznaczający nową drogę dzięki najnowszej generacji narzędzi referencyjnych z dziedziny anestezjologii, oferujący zróżnicowaną zawartość w kontekście klinicznym. W zasobie AccessAnesthesiology lekarze, rezydenci i pielęgniarki anestezjologiczne mogą uzyskać dostęp do uznanych zasobów medycznych, takich jak Longnecker’s Anesthesiology oraz Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics
  • AccessEmergency Medicine is a complete online service that allows users to quickly search the diagnosis and treatment of a broad range of emergency cases. In AccessEmergency Medicine, physicians and residents will find answers for a broad spectrum of complaints encountered in the ED, ranging from neurologic and orthopedic emergencies, to poisoning and trauma.
  • AccessEngineering oferuje inżynierom, pracownikom wydziałów i studentom dostęp do najbardziej uznanej na świecie kolekcji krytycznych, regularnie aktualizowanych informacji referencyjnych z dziedziny inżynierii.
  • AccessMedicine udostępnia studentom, rezydentom, klinicystom, badaczom i specjalistom opieki zdrowotnej dostęp do ponad 75 tytułów medycznych opracowanych przez największe autorytety w dziedzinie medycyny. Regularnie aktualizowana i stale rozszerzana przez uznanych na świecie specjalistów w dziedzinie medycyny, baza AccessMedicine zapewnia bezpośredni dostęp do informacji koniecznych do przeprowadzenia oceny, postawienia diagnozy i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przypadkami chorobowymi, a także prowadzenia badań, edukacji medycznej lub samooceny i powtórki przed egzaminami kwalifikacyjnymi.
  • AccessPediatrics to zintegrowany zasób zapewniający studentom medycyny, lekarzom rezydentom na oddziale chirurgicznym i praktykującym pediatrom obszerną zawartość obejmującą cały zakres praktyki pediatrycznej — od neonatologii po medycynę wieku dojrzewania.
  • AccessPharmacy is an online curricular resource designed to meet the changing demands of pharmacy education. AccessPharmacy features Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach, Harrison's Principles of Internal Medicine, and other key textbooks in the pharmaceutical discipline.
  • AccessScience otwiera studentom drzwi do wiedzy naukowej w kluczowych obszarach, takich jaki biologia, nauki o ziemi i środowisku, chemia, fizyka i inne. Dzięki publikacjom czołowych badaczy na świecie (w tym 38 laureatów Nagrody Nobla), opracowanym z myślą o uczestnikach studiów licencjackich, baza AccessScience ułatwia studentom zapoznanie się z biografiami i dorobkiem znanych na świecie specjalistów w sposób przystępny i interesujący, poszerzając ich wiedzę i zwiększając kompetencje.
  • AccessSurgery to zintegrowany zasób online udostepniający studentom medycyny, rezydentom na oddziale chirurgicznym i praktykującym chirurgom zwięzłe odpowiedzi na pytania dotyczące chirurgii, pochodzące z wiarygodnych źródeł.


  MEDLINE
  MEDLINE to źródło wiarygodnych informacji z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych dyscyplin. Opracowana przez National Library of Medicine baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4800 czasopism biomedycznych. Zawiera cytowania z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.  Jeśli posiadasz już subskrypcję na ten zasób przez EBSCO, udostępnienie tej zawartości użytkownikom nie wymaga żadnych czynności.
   

  Mergent
  Zbiór Mergent Annual Reports Collection zawiera ponad 355 000 rocznych raportów przedstawionych przez spółki notowane w obrocie publicznym i obejmuje raporty z ostatnich 10 lat. Cytowania obejmują symbol ticker, CUSIP, informacje na koniec roku finansowego i adres przedsiębiorstwa.
   

  Mintel Oxygen Reports

  Mintel International Group z siedzibą w Londynie udostępnia niezależne raporty zawierające informacje dotyczące badań i rynku z różnych branż i sektorów, takich jak FMCG, usługi finansowe, media, handel detaliczny, rozrywka i edukacja. Raporty zawierają pogłębioną analizę branży, opinie konsumentów, analizę konkurencyjności i prognozowanie rynkowe.  MLA International Bibliography

  Baza MLA International Bibliography udostępnia szczegółową bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji. Zakres chronologiczny stworzonej przez Modern Language Association elektronicznej wersji bibliografii sięga lat 20. i zawiera ponad 2,2 mln cytowań z przeszło 4400 czasopism i wydawnictw seryjnych oraz od 1000 wydawców książek.  Naxos
  Klienci EDS mogą teraz wyszukiwać metadane dla produktów Naxos na platformie EDS, takich jak Naxos Music Library, Naxos Music Library Jazz, Naxos Spoken Word Library oraz Naxos Video Library. Naxos, czołowa wytwórnia muzyczna specjalizująca się w muzyce klasycznej, posiada jeden z największych i najszybciej powiększających się katalogów zawierających repertuar niewydawany przez inne wytwórnie. Katalog obejmuje płyty CD i DVD z muzyka klasyczną, a także innymi gatunkami, takimi jak jazz, new age, materiały edukacyjne oraz audiobooki.
  • Naxos Music Library to największa kolekcja Naxos zawierająca nagrania reprezentujące takie gatunki, jak muzyka klasyczna, jazz, world music, klasyczny rock i nostalgia music. Naxos Music Library zawiera ponad 80 000 nagrań z ponad 400 niezależnych wytwórni.
  • Dzięki ponad 6000 albumów z przeszło 200 wydawnictw muzycznych baza Naxos Music Library Jazz udostępnia obszerną kolekcję jazzu — od ragtime'u i muzyki epoki jazzu po blues, R&B i jazz współczesny. 
  • Naxos Spoken Word Library, baza zawierająca głównie literaturę klasyczną i książki edukacyjne, udostępnia audiobooki pochodzące z przeszło dwunastu wydawnictw. Naxos Spoken Word Library obejmuje beletrystykę, literaturę faktu, sztuki, poezję oraz antologię i udostępnia audiobooki w języku angielskim i niemieckim. 
  • Naxos Video Library zawiera ponad 1300 materiałów wideo z wykonaniami muzyki klasycznej, spektaklami operowymi, baletowymi, koncertami i filmami dokumentalnymi.

  NewsBank
  NewsBank (wraz z NewsBank Archive) oferuje największą i najszybciej rozwijającą się bazę danych gazet obejmującą zarówno publikacje ogólnokrajowe, jak i regionalne, a także najważniejsze gazety o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Baza NewsBank zawiera cytowania artykułów wydanych od roku 2006 do chwili obecnej i codziennie jest aktualizowana o nową zawartość. Pełny tekst jest indeksowany dla celów wyszukiwania. Zawartość sprzed roku 2006 można znaleźć w bazie NewsBank Archive.                                                                               

  W połączeniu z NewsBank baza NewsBank Archive oferuje największą i najszybciej rozwijającą się bazę danych gazet obejmującą zarówno publikacje ogólnokrajowe, jak i regionalne, a także najważniejsze gazety o zasięgu krajowym i międzynarodowym. NewsBank Archive zawiera cytowania artykułów do roku 2006. Pełny tekst jest indeksowany dla celów wyszukiwania. Zawartość od roku 2006 do chwili obecnej można znaleźć w bazie NewsBank.

   
  Oxford University Press
  Oxford University Press to największe na świecie wydawnictwo udostępniające zawartość w ponad 40 językach dla różnych odbiorców — od dzieci w wieku przedszkolnym po uczniów szkół średnich, a także studentów, pracowników naukowych, czytelników niefachowych i badaczy, osób oraz instytucji.
  • Oxford Reference zawiera ponad 1,5 miliona wpisów z tytułów Oxford Reference. Oxford Reference składa się z dwóch głównych zbiorów: Oxford Quick Reference oraz Oxford Reference Library. Oxford Quick Reference to zbiór ponad 125 najważniejszych naukowych słowników przedmiotowych, językowych i słowników cytatów. Oxford Reference Library obejmuje ponad 180 analitycznych i specjalistycznych pozycji z pomocy i encyklopedii Oxford oraz krytyczny wybór specjalistycznych prac naukowych wydanych przez naszych partnerów.
  • University Press Scholarship Online oferuje ponad 10 000 tytułów z 24 różnych dziedzin, opublikowanych przez 10 czołowych wydawnictw uniwersyteckich. Baza danych obejmuje rekordy zarówno na poziomie książek, jak i rozdziałów. Cytowania obejmują hasła przedmiotowe i opisy.
  • Oxford Scholarship Online to obszerna i szybko rozszerzająca się biblioteka, zapewniająca obecnie szybki i prosty dostęp do przeszło 8000 naukowych monografii z 20 dziedzin w ramach nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych, medycyny oraz prawa. Baza danych obejmuje rekordy zarówno na poziomie książek, jak i rozdziałów. Cytowania obejmują hasła przedmiotowe i opisy.
  • Oxford Handbooks Online oferuje ponad 3400 analitycznych esejów autorstwa najwybitniejszych światowych uczonych reprezentujących 14 dziedzin. Baza danych obejmuje rekordy zarówno na poziomie książek, jak i rozdziałów. Cytowania obejmują hasła przedmiotowe.
  • Oxford Dictionary of National Biography to krajowy rejestr mężczyzn i kobiet, którzy kształtowali historię i kulturę Wielkiej Brytanii, pochodzących z całego świata — od czasów rzymskich po XXI wiek. Słownik zawiera ponad 50 000 biografii autorstwa uznanych autorów specjalistów. Jest opracowywany przez akademickich redaktorów Oxford University (Wielka Brytania) i wydawany przez Oxford University Press.
  • American National Biography Online zawiera informacje na temat 18 700 kobiet i mężczyzn z wszystkich epok, którzy ukształtowali amerykańską historię i kulturę.
  • Grove Art Online obejmuje 34-tomowy Dictionary of Art (pod redakcją Jane Turner) i jest najbardziej wiarygodnym kompendium wiedzy na temat wszystkich aspektów sztuki — zarówno zachodniej, jak i pochodzącej z innych części świata — od prehistorii po współczesność.
  • Grove Music Online udostępnia treść trzech słowników: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, wydanie drugie (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) oraz The New Grove Dictionary of Jazz, wydanie drugie (2002). Naukowe kompendium wiedzy o muzyce obejmuje całą historię muzyki — od Bacha po blues.

   
  Public Information Online
  Opracowana przez Dandy Booksellers baza Public Information Online umożliwia klientom dostęp do wszystkich dokumentów parlamentarnych i oficjalnych dokumentów Wielkiej Brytanii, takich jak publikacje z Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Zgromadzenia Irlandii Północnej i Szkockiego Parlamentu. EDS zapewnia pełny tekst dla wszystkich dokumentów (z funkcją wyszukiwania)

   
  RMIT Informit
  Baza Informit, opracowana przez RMIT Publishing, to czołowe dedykowane źródło wiarygodnych badań z Australii, Nowej Zelandii oraz regionu Azji i Pacyfiku. Zawartość bazy Informit pochodzi od wydawców, stowarzyszeń i czołowych organizacji zawodowych. Zgromadzono ją w 70 bazach danych zawierających informacje bibliograficzne, multimedia i pełny tekst. Szeroki zakres materiałów obejmuje czasopisma recenzowane naukowo, a także czasopisma specjalistyczne, monografie, raporty, materiały konferencyjne, jak również indeksy bibliograficzne – zestawione głównie z uwzględnieniem perspektywy regionalnej i trudnodostępnych materiałów naukowych.

   
  ScienceDirect
  ScienceDirect to czołowa, baza danych zawierająca pełny tekst, oferująca artykuły z czasopism i rozdziały książek pochodzące z ponad 2500 czasopism recenzowanych naukowo i przeszło 11 000 książek. Obecnie w bazie jest ponad 9,5 miliona artykułów/rozdziałów, a każdego roku przybywa niemal pół miliona nowych rekordów. Zawartość obejmuje metadane i pełny tekst (z funkcją wyszukiwania) dla zasobów ScienceDirect.


  Scopus®

  Baza Scopus, opracowana przez Elsevier B.V., to największa na świecie baza danych zawierająca abstrakty i cytowania dla publikacji recenzowanych naukowo; obejmuje niemal 49 milionów rekordów dla 20 500 tytułów na całym świecie. Baza danych zawiera artykuły z czasopism i teksty biznesowe, materiały konferencyjne, recenzje, książki, raporty i rozprawy naukowe. Rekordy EDS obejmują słowa kluczowe dla autorów oraz liczbę odniesień do artykułu w innych pracach naukowych, a także odsyłacze do strony Scopus umożliwiające wyświetlenie pełnych szczegółów dotyczących liczby cytowań. Tylko posiadacze wzajemnej subskrypcji Scopus oraz EDS mogą przeszukiwać rekordy metadanych w EDS i korzystać z odsyłaczy do pełnych rekordów, obejmujących abstrakty oraz szczegóły liczby cytowań na stronie Scopus.


  TVNews
  TVNews to baza danych umożliwiająca wyszukiwanie i pobieranie wiadomości oraz powiązanych programów dotyczących aktualności nadawanych przez sieci otwarte (free-to-air) - ABC, ABC2, SBS, TEN, 9 i 7. Popularne tematy obejmują aktualności, politykę i rząd, biznes i finanse, styl życia, aktualności i kronikę kryminalną, sport, środowisko, naukę i przyrodę, IT oraz technologię. Najważniejsze programy to między innymi 7.30 Report, ABC News, Behind the News, Four Corners, National Nine News oraz World News Australia.

   
  Web of Science

  Dla następujących baz danych Web of Science pełne metadane i wyświetlanie liczby cytowań są dostępne dla zawartości od roku 1989 do chwili obecnej dla klientów posiadających subskrypcję EBSCO Discovery Service oraz Web of Science.
  • Science Citation Index
  • Social Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index

  World Book
  Od roku1917 World Book, Inc. wyznacza standardy w zakresie dokładności, obiektywizmu i wiarygodności materiałów naukowych dla dzieci i dorosłych. World Book to lider w branży publikujący uhonorowane wieloma nagrodami encyklopedie, źródła referencyjne i produkty cyfrowe dla domu i szkoły. EDS obejmuje zawartość z następujących produktów wymagających subskrypcji:
  • World Book Kids
  • World Book Student
  • World Book Advanced
  • World Book Online Kids
  • World Book Online Info Finder
  • World Book Online Reference Center
  • World Book Discover
  • Academic World Book
  • Digital Library: Living Green
  • Digital Library: Early Peoples
  • Digital Library: Inventions and Discoveries


  Możesz zdecydować się na zachowanie metadanych w celu zapewnienia swoim użytkownikom szerszego zbioru danych, zezwalając zarazem na wykorzystywanie metadanych w celu zlokalizowania pełnego tekstu poprzez link resolver lub formularz ILL. Jeśli Twoi użytkownicy są zainteresowani uzyskaniem bezpośredniego dostępu do pełnego tekstu, powinieneś wybrać opcję Nie.

  ABC CLIO Social Studies Databases  Accessible Archives


  Adam Matthew Digital


  Alexander Street Press


  Ambrose Digital  American Psychological Association (APA)  BiblioBoard


  BioOne Online Journals


  Books24x7  Britannica Online


  Cochrane Database of Systematic Reviews


  CQ Press


  Credo Reference Center  Data-Planet Statistical Ready Reference


  Gale
  HeinOnline


  Hoover's Company Profiles  IHS Global  IndianJournals.com


  JSTOR  Knovel


  LearningExpress Library


  McGraw-Hill  Mintel Oxygen Reports


  MLA International Bibliography  Naxos
  Adres URL będzie miał format http://xxx.NaxosMusicLibrary.com. Możesz określić ten adres URL, uzyskując dostęp do strony „Moje konto” w interfejsie Naxos lub kontaktując się z przedstawicielem Naxos.

  Newsbank


  Openedition.org  Oxford University Press

  Project MUSE


  R2 Digital Library


  Readex


  RMIT Informit


  SA ePublications


  ScienceDirect  SpringerProtocols


  STAT!Ref


  Web of Science

  vLex


  World Bank eLibrary


  World Book


  Zasób w Języku Angielskim: Katalog i Indeks Partnerów

  Te zasoby zwykle zawierają wyłącznie podstawowe informacje bibliograficzne obejmujące informacje o cytowaniach dla celów badawczych. Dlatego zasoby te nie udostępniają pełnego tekstu z funkcją wyszukiwania i zwykle nie umożliwiają tworzenia CustomLink do pełnego tekstu, choć może istnieć opcja powiązania cytowania w macierzystym interfejsie za pomocą CustomLinking.


  Center for Research Libraries
  Klienci mogą obecnie przeszukiwać Center for Research Libraries na platformie EBSCO Discovery Service (EDS). Center for Research Libraries (CRL) to międzynarodowe konsorcjum bibliotek uniwersytetów, college'ów i niezależnych bibliotek badawczych wspierające wyszukiwanie zaawansowane i pracę dydaktyczną w dziedzinie nauk humanistycznych, nauk ścisłych i społecznych poprzez przechowywanie i udostępnianie badaczom materiałów źródłowych o kluczowym znaczeniu dla ich dyscyplin.

  CRL nabywa i przechowuje gazety, czasopisma, dokumenty, archiwa i inne zasoby ze światowej sieci źródeł. Większość nabytych materiałów pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych; wiele z nich wywodzi się z pięciu rozwijających się regionów świata: Afryka, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa i Ameryka Łacińska.

  CRL umożliwia instytucjom zapewnienie studentom, wydziałom i badaczom dostępu do tych bogatych materiałów źródłowych. CRL wspiera poważne projekty badawcze, takie jak opracowywanie naukowych monografii i studiów, pisanie rozpraw naukowych, a także przygotowywanie seminariów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

  Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać CRL w EDS i na stronie CRL. Pełny tekst na stronie CRL jest dostępny wyłącznie dla instytucji członkowskich.

  Harvard Bibliographic Dataset
  Harvard Library Bibliographic Dataset zawiera 12 milionów rekordów z katalogu w wolnym dostępie (open-access) z 73 bibliotek Harvarda. Metadane w Harvard Library Bibliographic Dataset były tworzone, nabywane i modyfikowane w ciągu dziesięcioleci i obejmują informacje bibliograficzne dotyczące książek, filmów materiałów audiowizualnych, obrazów, rękopisów i map. Te unikalne rekordy zawierają informacje opisujące dzieła — takie jak twórca, tytuł, wydawca, data, język i nagłówki tematu — a także inne deskryptory zwykle niedostępne dla użytkowników końcowych.

  Publications New Zealand

  Publications New Zealand to nowa bibliografia narodowa Nowej Zelandii. Publications New Zealand Metadata zawiera bibliograficzne rekordy książek, czasopism, filmów, muzyki i innych materiałów opublikowanych w Nowej Zelandii (lub zawierających istotne treści dotyczące Nowej Zelandii). Rekordy zostały utworzone przez National Library of New Zealand, przy czym niewielka liczba materiałów pochodzi z bibliotek Nowej Zelandii za pośrednictwem Te Puna. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać bazę Publications New Zealand Metadata w EDS oraz na stronie National Library of New Zealand.

  Więcej informacji na temat bazy Publications New Zealand można znaleźć na stronie:

  http://natlib.govt.nz/librarians/national-library-services/publications-new-zealand.

  Przejdziemy teraz do zasobów wielojęzycznych. Języki dla tego typu baz danych to między innymi: francuski, niemiecki, portugalski, hiszpański, japoński, chiński i koreański. Kliknij opcję „Następna strona”, aby kontynuować.

  Zasób Wielojęzyczny: Wolny Dostęp (Open Access)

  Zasoby w wolnym dostępie (open access) to rekordy, w przypadku których (według naszej najlepszej wiedzy) wszyscy użytkownicy mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do pełnego tekstu. W ramach wstępnej konfiguracji dodaliśmy już te zasoby za pomocą CustomLinking na Twoim profilu EDS.


  J-STAGE: Open Access Content
  Baza J-STAGE została opracowana przez Japan Science and Technology Agency i zawiera ponad 850 czasopism w języku japońskim i przeszło300 000 artykułów. Wiele rekordów jest dostępnych zarówno w języku japońskim, jak i angielskim.


  Manuscriptorium
  W ramach projektu Manuscriptorium utworzono bazę danych biblioteki cyfrowej, w której znalazły się zasoby wcześniej przechowywane w bibliotekach Unii Europejskiej i innych krajów. Choć w ramach projektu zgromadzono głównie książki, uwzględnione zostały również dokumenty archiwalne. Manuscriptorium zapewnia badaczom, studentom i nauczycielom informacje dotyczące dokumentów fizycznych zawartych w bibliotece cyfrowej za pośrednictwem swojego katalogu, a także dostęp do cyfrowych kopii samych dokumentów.


  Persée
  Persée zapewnia dostęp online do francuskich czasopism naukowych w zakresie nauk humanistycznych i zawiera 390 000 artykułów. EDS oferuje metadane dla całej treści Persée i pełny tekst (z funkcją wyszukiwania) lub zawartość bez okresu karencji.


  RACO
  RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) to repozytorium w wolnym dostępie (open-access) składające się ze 150 000 artykułów z 386 katalońskich czasopism. Pełny tekst jest dostępny dla niemal 90% wszystkich artykułów. Uwzględnione dyscypliny obejmują sztukę, rekreację, sport, geografię, historię, filozofię, język, językoznawstwo, literaturę, teologię, religię, psychologię, medycynę i technologię


  RAMBI: Open Access Content
  RAMBI on the EBSCO Discovery Service (EDS) platform. RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies) is an open access, selective bibliography of articles in the various fields of Jewish studies and in the study of Eretz Israel. Content is compiled from thousands of periodicals and from collections of articles in Hebrew, Yiddish and many European languages. Articles come primarily from the holdings of the Jewish National and University Library, a world center for research on the Jewish people and Eretz Israel. The main criterion for inclusion in the bibliography is that the article be based on scientific research, or contain important information for such research.  All EDS customers may search the RAMBI bibliography in EDS and on the Jewish National and University Library’s site. Many records include links to the corresponding full text, however, some full text content is restricted to subscribers only.


  RECERCAT
  RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) is a cooperative archive of 50,000 digital documents that includes the research literature of the universities and research institutions of Catalonia, such as heretofore unpublished articles (preprints), conference papers, research reports, working papers, final theses and technical reports.


  RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) aggregates and indexes open access scientific content from Portuguese institutional repositories. RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) gromadzi i indeksuje naukową zawartość (w wolnym dostępie) z portugalskich repozytoriów instytucjonalnych. Większość publikacji ma charakter naukowy: artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, prace dyplomowe i rozprawy naukowe. Podstawowym językiem zasobu jest język portugalski, ale około 20% zawartości jest dostępne w języku angielskim.


  SSOAR - Social Science Open Access Repository
  Baza SSOAR, opracowana przez GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, zawiera opublikowane dokumenty dotyczące nauk społecznych i powiązanych dyscyplin, udostępnione dla celów badawczych i edukacyjnych. Większość pozycji opracowano w języku niemieckim, ale repozytorium zawiera również pozycje w języku angielskim, portugalskim, hiszpańskim i rosyjskim. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać bazę SSOAR w EDS oraz na stronie SSOAR. Wszyscy klienci mogą również wyświetlać pełny tekst na stronie SSOAR.


  SciELO
  SciELO (Scientific Electronic Library Online) to multidyscyplinarne repozytorium zawierające 230 000 artykułów pełnotekstowych z ponad 900 czasopism akademickich. Zawartość dostępna jest głównie w języku hiszpańskim, portugalskim i angielskim. Baza SciELO jest uważana za wzór opartego na współpracy publikowania czasopism naukowych w Internecie. Opracowana głównie z myślą o spełnieniu potrzeb w zakresie komunikacji naukowej w krajach rozwijających się, szczególnie w Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach, stanowi skuteczne narzędzie zapewniające dostęp do literatury naukowej. Model SciELO obejmuje zintegrowane procedury pomiaru sposobu korzystania z czasopism naukowych i ich wpływu.


  SwePub
  SwePub to ogólnodostępny multidyscyplinarny zasób bibliograficzny obejmujący artykuły, książki, sprawozdania z konferencji, rozprawy naukowe, raporty dotyczące badań i recenzje opublikowane na ponad trzydziestu szwedzkich uniwersytetach. 80% z ponad 530 000 rekordów zawartych w bazie SwePub opracowano w języku angielskim, ale często dostępne są hasła przedmiotowe w języku szwedzkim.


  TDX
  TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) na platformie EBSCO Discovery Service (EDS). TDX to wspólne multidyscyplinarne repozytorium rozpraw doktorskich zarządzane przez konsorcjum bibliotek uniwersyteckich Katalonii (CBUC). Dla 13 000 rozpraw dostępny jest pełny tekst (z ograniczeniami wskazanymi w metadanych). Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać metadane TDX w EDS i na stronie TDX. Warunki korzystania z pełnego tekstu na stronie TDX zostały zdefiniowane w licencjach Creative Commons lub indywidualnych umowach zawartych przez uniwersytety.

  Zasób Wielojęzyczny: Na Podstawie Subskrypcji

  Bazy danych oparte na subskrypcji to bazy danych, w przypadku których uzyskanie dostępu do pełnego tekstu rekordu wymaga subskrypcji. Istnieją wybrane zasoby, które umożliwiają zachowanie metadanych w profilu, nawet jeśli nie posiadasz subskrypcji. Z kolei inne są ograniczone i zapewniają metadane tylko użytkownikom subskrybującym zarówno EDS, jak i wybrany zasób – zwanym użytkownikami wzajemnymi. W formularzu wskazano, które zasoby są dostępne tylko dla klientów wzajemnych.


  Airiti Library eBooks and Journals
  Baza Airiti Library eBooks and Journals, opracowana przez Airiti Press Inc. na Tajwanie, obejmuje ponad 13 000 książek i 2,3 miliona rekordów czasopism akademickich. W ramach tego zasobu dostępna jest również baza Taiwan Electronic Periodical Services (TEPS). Zawartość bazy Airiti Library jest dostępna głównie w języku chińskim, ale obejmuje również rekordy w języku angielskim, japońskim, tajwańskim, koreańskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim.  Niewielki procent rekordów obejmuje więcej niż jeden język. Dostęp do bazy Airiti Library mogą uzyskać wyłącznie subskrybenci.


  CEABA®

  Baza CEABA (Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts) zawiera referencje z abstraktami, słowami kluczowymi oraz szczegółami bibliograficznymi międzynarodowych publikacji (naukowych i ukierunkowanych na zastosowanie wyników w praktyce) z dziedziny inżynierii chemicznej i biotechnologii . Obejmuje czasopisma, materiały konferencyjne, książki, rozprawy naukowe oraz szarą literaturę.

  Baza CEABA obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak:
  • Inżynieria chemiczna i procesowa
  • Procesy produkcji i rozwój procesów
  • Pomiar i kontrola procesów
  • Sprzęt oraz instalacje
  • Technologie materiałowe i badania
  • Matematyczne metody modelowania i pomiaru korozji
  • Ochrona środowiska i bezpieczeństwa
  • Inżynieria bioprocesowa i rozwój procesów
  • Fermentacja, enzymologia i biotransformacja
  • Informatyka
  • Media i usługi
  • Ekonomia i zarządzanie


  China/Asia On Demand
  Opracowana przez Oriprobe Information Services, Inc., baza China/Asia On Demand to brama do wiedzy, za którą znaleźć można 8 milionów artykułów z czasopism z Azji, a w szczególności z Chin. Większość cytowań jest w języku chińskim, dla wielu dostępne są tłumaczenia w języku angielskim. Rekordy EDS obejmują tematy i opisy artykułów (gdy są dostępne). W bazie China/Asia On Demand dostępne są dokumenty pełnotekstowe – w systemie pay-per-view lub na podstawie subskrypcji pakietów specyficznych dla dyscypliny. OriProbe oferuje pakiety dostępne na podstawie subskrypcji w takich dziedzinach, jak rolnictwo, sztuki i nauki humanistyczne, chemia/inżynieria chemiczna, fizyka i tradycyjna medycyna chińska. China/Asia On Demand nie obejmuje pełnego tekstu w wolnym dostępie (open acccess).


  DBPIA

  DBPIA zawiera ponad milion rekordów z odsyłaczami do publikacji pełnotekstowych z ponad 1000 czasopism naukowych w języku koreańskim. Uwzględnione tematy obejmują biznes/ekonomię, religię, edukację, nauki przyrodnicze, humanistyczne i socjologię, językoznawstwo, prawo i administrację, sztuki oraz nauki fizyczne.


  eArticle

  EBSCO udostępniło metadane dla eArticle, koreańskiej bazy danych zawierającej artykuły z czasopism, opracowanej przez Electronic Education Information Services (EERIS). eArticle zawiera 600 publikacji od 400 wydawców z dziedziny nauk humanistycznych, sztuki, nauk społecznych, nauk ścisłych, medycyny i inżynierii.


  HyRead Journal
  Baza Hyweb Technology z siedzibą w Taipei oferuje metadane i pełny tekst z ponad 900 czołowych tajwańskich czasopism. Zasób materiałów naukowych w języku chińskim obejmuje szeroki zakres dyscyplin akademickich w dziedzinie nauk stosowanych, przyrodniczych i społecznych. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać HyRead Journal w EDS oraz na stronie Hyweb Technology. Pełny tekst na stronie Hyweb Technology jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów.


  JAIRO
  Opracowana przez National Institute of Informatics (NII) w Japonii, JAIRO (Japanese Institutional Repositories Online) zapewnia dostęp do ponad 1,4 miliona pozycji udostępnionych przez 220 organizacji. Organizacje te zgromadziły artykuły z czasopism, preprinty, prace dyplomowe, biuletyny, materiały konferencyjne, prezentacje i raporty techniczne i przesłały je do NII w celu uwzględnienia ich w JAIRO z myślą o udostępnieniu materiałów studentom i badaczom z całego świata.

  Niemal 74% łącznej liczby pozycji to pełnotekstowe publikacje w wolnym dostępie.

   
  Korean Studies Information System (KISS)
  KISS obejmuje ponad milion bibliograficznych rekordów, głównie w języku koreańskim, choć część zawartości jest również dostępna w języku angielskim. Uwzględnione dziedziny obejmują kulturoznawstwo, lingwistykę i literaturoznawstwo, edukację, socjologię, ekonomikę przedsiębiorstw, prawo i politykę, nauki przyrodnicze, technologię, medycynę i pielęgniarstwo, agronomię oraz sztukę i kulturę fizyczną. Zawartość zapewnia 1200 koreańskich społeczności akademickich.  Dla większości tytułów dostępne są wszystkie numery — od pierwszego do chwili obecnej.
   

  Lan Publishing

  Baza Lan Publishing założona w Petersburgu zapewnia elektroniczne wersje ponad 4300 tytułów od czołowych rosyjskich wydawców książek naukowych i podręczników uniwersyteckich. Wśród wielu uwzględnionych dyscyplin jest matematyka, mechanika teoretyczna, fizyka, leśnictwo, inżynieria leśna, nanotechnologia, weterynaria, chemia, psychologia, ekonomia i zarządzanie.  Newnonmun
  Newnonmun udostępnia ponad 100 koreańskich czasopism z wielu różnych dziedzin, takich jak: edukacja, edukacja dzieci, opieka społeczna, psychologia, badania czasu wolnego, sinologia, kulturoznawstwo, digital storytelling, polityka i inne. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać Newnonmun w EDS.


  ScholarVox

  Powiększająca się kolekcja ponad 25 000 eBooków opracowanych przez Cyberlibris z siedzibą w Paryżu. Baza zawiera szeroki zakres materiałów z wielu różnych dziedzin, takich jak zarządzanie, księgowość, finanse, ekonomia, przedsiębiorczość i inżynieria. Podstawowe języki to francuski i angielski, ale dostępnych jest również wiele tytułów w języku hiszpańskim i włoskim.  SOFIS - Sozialwissenschaftliche Forschungsinformationen
  SOFIS zawiera opisy planowanych, trwających i zakończonych (w ciągu ostatnich 10 lat) projektów badawczych realizowanych w Republice Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii w następujących dyscyplinach: socjologia, nauki polityczne, polityka społeczna, psychologia społeczna/psychologia, metody w naukach społecznych, komunikacja społeczna, ekonomia, edukacja i pedagogika, demografia, etnologia, badania socjologiczno-historyczne, badania rynku pracy i zatrudnienia. Baza danych EDS zawiera metadane dla około 44 000 pozycji.


  SOLIS - Sozialwissenschaftliche Literatur
  Baza SOLIS zawiera 424 000 publikacji z dziedziny nauk społecznych obejmujących wiele obszarów nauk społecznych, a także publikacji interdyscyplinarnych oraz badań dotyczących kobiet, badań na temat czasu wolnego, gerontologii i opieki społecznej.  Zawartość bazy SOLIS pochodzi z różnych źródeł, takich jak artykuły z czasopism, kompilacje, monografie i szara literatura

   
  TEMA®
  Baza TEMA®(Technology and Management) zawiera ponad milion referencji bibliograficznych opracowanych z myślą o inżynierach, technikach i naukowcach. Zawartość pochodzi z wielu różnych źródeł niemieckich i międzynarodowych, takich jak czasopisma, konferencje, rozprawy naukowe, raporty, książki i literatura niekonwencjonalna. TEMA® składa się z baz danych DOMA® Mechanical and Plant Engineering, WEMA® Materials, ZDE Electrical Engineering, Electronics and Information Technology, BEFO Management and Organization, TOGA® Textil Technology, MEDITEC Medical Engineering, ENTEC Energy Technology oraz BERG Mining. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać bazę TEMA® w EDS. Klienci mogą skonfigurować EDS CustomLink w celu uzyskania dostępu do cytowań na stronie WTI-Frankfurt.                                                                                                                 

  Baza TEMA®, opracowana z myślą o ułatwieniu specjalistom podejmowania szybkich, zdecydowanych i uzasadnionych decyzji, obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak:
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Badania branży motoryzacyjnej
  • Materiały ceramiczne i plastyczne
  • Inżynieria budownictwa
  • Inżynieria elektryczna i elektronika
  • Energia
  • Informatyka
  • Oprzyrządowanie
  • Maszyny i urządzenia
  • Zarządzanie i organizacja
  • Produkcja
  • Materiały, metale i farby
  • Inżynieria mechaniczna
  • Inżynieria medyczna
  • Górnictwo
  • Inżynieria włókiennictwa
  • Transport

  Możesz zdecydować się na zachowanie metadanych w celu zapewnienia swoim użytkownikom szerszego zbioru danych, zezwalając zarazem na wykorzystywanie metadanych w celu zlokalizowania pełnego tekstu poprzez link resolver lub formularz ILL. Jeśli Twoi użytkownicy są zainteresowani uzyskaniem bezpośredniego dostępu do pełnego tekstu, powinieneś wybrać opcję Nie.

  Airiti Library eBooks and Journals


  BazEkon


  Cairn.info


  Canadian Electronic Library  China Science & Technology Journal Database


  eLIBRARY.RU


  Erudit


  ibooks.ru


  Idunn.no


  JapanKnowledge


  Lan Publishing


  Maruzen eBook Library


  Media Archive


  Media Archive


  Minha Biblioteca


  Torrossa


  VLeBooks


  Университетская библиотека онлайн - University Library Online


  Zasób Wielojęzyczny: Katalog i Indeks Partnerów

  Te zasoby zwykle zawierają wyłącznie podstawowe informacje bibliograficzne obejmujące informacje o cytowaniach dla celów badawczych. Dlatego zasoby te nie udostępniają pełnego tekstu z funkcją wyszukiwania i zwykle nie umożliwiają tworzenia CustomLink do pełnego tekstu, choć może istnieć opcja powiązania cytowania w macierzystym interfejsie za pomocą CustomLinking.


  Bibliotheksverbund Bayern
  Klienci mogą również przeszukiwać wspólny katalog (B3Kat) bawarskiej sieci bibliotek (BVB) oraz wspólnej sieci bibliotek Berlin-Brandenburg (KOBV) na platformie EBSCO Discovery Service (EDS). B3Kat zawiera opisy ponad 23 milionów pozycji ze 180 bibliotek akademickich w Bawarii, Berlinie i Brandenburgii. Wszyscy klienci EDS mogą przeszukiwać B3Kat w EDS.

  Więcej informacji na temat B3Kat można znaleźć na stronie: http://edswiki.ebscohost.com/B3Kat:_What_is_B3Kat.

  Proszę zauważyć, że B3Kat to zasób katalogowy i dlatego CustomLinks nie są dostępne.


  ECONIS
  Opracowana przez Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), baza ECONIS zawiera ponad 4 miliony rekordów dla publikacji ekonomicznych z całego świata. ECONIS indeksuje książki, czasopisma, artykuły, dokumentację i materiały robocze, rozprawy naukowe oraz statystyki z dziedziny ekonomii, studiów biznesowych i praktyk biznesowych.


  Japanese Periodical Index
  Japanese Periodical Index, opracowany przez National Diet Library, to możliwa do przeszukiwania baza danych zawierająca artykuły naukowe w języku japońskim. Baza JPI, opracowana (przez NDL) po raz pierwszy w roku 1948, zawiera ponad 10 milionów rekordów z czasopism naukowych, specjalistycznych magazynów, periodyków wydawanych przez instytucje oraz czasopism popularnonaukowych. Baza obejmuje wszystkie dyscypliny akademickie, w tym nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe i technologię oraz nauki medyczne.


  RAMBI
  RAMBI on the EBSCO Discovery Service (EDS) platform. RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies) is an open access, selective bibliography of articles in the various fields of Jewish studies and in the study of Eretz Israel. Content is compiled from thousands of periodicals and from collections of articles in Hebrew, Yiddish and many European languages. Articles come primarily from the holdings of the Jewish National and University Library, a world center for research on the Jewish people and Eretz Israel. The main criterion for inclusion in the bibliography is that the article be based on scientific research, or contain important information for such research.  All EDS customers may search the RAMBI bibliography in EDS and on the Jewish National and University Library’s site. Many records include links to the corresponding full text, however, some full text content is restricted to subscribers only.

  Dodatkowe Kontakty

  Jeśli chcesz przesłać kopię swojego zgłoszenia do innych osób, wprowadź poniżej adres(-y) e-mail. Jeśli nie chcesz wysyłać kopii, możesz zostawić to pole puste. Uwaga:  Kopia Twojego zgłoszenia zostanie automatycznie przesłana na adres e-mail wprowadzony na początku tego formularza eds@ebscohost.com.

  Uwagi


  W przypadku pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących wdrożenia EDS prosimy przesłać e-mail eds@ebscohost.com.

  Zgłoszenie

  To już prawie wszystko! Po kliknięciu przycisku Prześlij znajdziesz się na stronie przeglądu. Przejrzyj wszystkie swoje odpowiedzi i wprowadź konieczne poprawki przed przesłaniem. Aby skorygować swój wybór, możesz kliknąć opcję „Wprowadź poprawkę”.

  Kopia tego kwestionariusza z Twoimi odpowiedziami zostanie przesłana na twój adres e-mail. Zapisz ten e-mail dla swoich rekordów.