EDS-Partnerdatabas – Frågeformulär

| Fortsätt med ett tidigare sparat formulär
Återuppta senare

För att kunna återuppta det här formuläret senare, ange din E-postadress och ange ett lösenord.

 1.   Välkommen
 2. Kontoinformation
 3. Allmän länkning
 4. Partnerdatabaser
 5. Ytterligare kontakter
 6. Kommentarer
 7. Ansökan

Välkommen

Tack för att du har börjat fylla i frågeformuläret för partnerdatabaser! Läs igenom materialet och informationen i de tidigare FAQ frågorna innan ni fyller i detta formulär. Skicka ett e-postmeddelande till eds@ebscohost.com om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Innan du börjar behöver du ha följande information tillgänglig för att fylla i denna blankett (om tillämpligt):
 • En lista över alla dina prenumerationsresurser och eventuella särskilda paket via en leverantör.
 • Din länkservers namn och webbadress
 • Din ILL-tjänsts (Inter-Library Loan) namn och webbadress
 • Web of Science-täckningsdatum
 • ID-nummer för Newsbank
 • Leverantören som du prenumererar på MLA genom
 • Utgåvan av Britannica
 • Versionen av World Book
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Välkommen

  Det här formuläret är uppdelat i fem olika avsnitt. Ta den tid som behövs för att granska varje fråga och val.

  Om en visas bredvid en fråga så håller du muspekaren över ikonen för att visa ytterligare information som hjälper dig besvara frågan.

  En bredvid ett fält anger en obligatorisk fråga.  Om du inte lämnar ett svar och försöker skicka formuläret visas ett meddelande om att formuläret är ofullständigt ifyllt.

  Vi använder en förloppsindikator överst i formuläret som visar hur långt du har kommit. Du kan pausa och påbörja enkäten igen när som helst genom att markera kryssrutan ovanför förloppsindikatorn.

  När du vill börja fylla i formuläret klickar du på Nästa sida nedan!  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  För att bättre kunna hjälpa dig, vänligen ange följande information:


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Allmän länkning

  I EDS används CustomLinks, din länkserver och ett ILL-formulär för att ansluta dina användare till fulltextinnehåll. Detta avsnitt behandlar grundläggande konfiguration och inställningar som har med dessa funktioner att göra.


  En länklösare är ett länkningsverktyg som använder en standardiserad metod för att kommunicera data i en webbadress. Dessa postdata används ofta för att ge användare en länk till hela texten för en post.


  ILL är en tjänst som används för att begära fulltexten för ett objekt från ett annat bibliotek som inte är tillgängligt online. När du konfigurerar ett ILL-formulär ges en länk i resultatlistan eller en detaljerad post för objektet.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  EBSCO ILL-Formulär

  EBSCO tillhandahåller tre förinställda ILL-formulär (Inter-library Loan) som en kund kan inkludera i sina EDS-sökresultat. Genom att använda en ILL-länk till en specifik post i EDS kan kunder använda ett formulär där referensinformationen för posten redan är ifylld. Kunder ombes att skriva in namn och kontaktuppgifter.

  Innan du fortsätter rekommenderar vi att du granskar de tre olika förinställda alternativen under "Välja ett ILL-formulär" i dokumentet nedan. Om du inte har någon preferens kommer Formulär 1: Grundläggande att användas som standard.

  Förinställda ILL-alternativ (Inter-library loan)


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  EDS-Partnerdatabaser

  Tack för att du har besvarat frågorna om allmän länkning. Följande avsnitt handlar om hur partnerdatabaser anpassas för din EDS-profil. Det finns två huvudkategorier av partnerdatabaser: Engelska resurser eller flerspråkiga resurser.

  En engelsk resurs är en partnerdatabas där majoriteten av posterna, eller alla poster, är på engelska.

  En flerspråkig resurs är en partnerdatabas där majoriteten av posterna, eller alla poster, är på ett annat språk än engelska. Ofta lagras visst innehåll på engelska i denna typ av databaser.

  Båda dessa kategorier innehåller tre underkategorier: Öppen tillgång, Prenumerationsbaserad och Partnerkataloger och -index. Samtliga dessa underkategorier kommer att beskrivas senare i detta formulär.

  Vi kommer att börja med databaserna med engelska resurser. Klicka på Nästa sida när du vill fortsätta.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Engelsk Resurser: Öppen Tillgång

  Resurser med öppen tillgång innehåller fulltextposter som alla användare, såvitt vi vet, har fritt tillträde till. Som en del av din första konfigurering har vi redan lagt till dessa resurser med hjälp av CustomLink i din EDS-profil.


  Beskrivningar för Engelsk Resources: Öppen Tillgång
  arXiv
  arXiv ägs av Cornell University Library och innehåller bibliografiska poster med länkar till fulltext för över 600 000 förhandstryck av vetenskapliga artiklar och innehåller artiklar inom områdena fysik, matematik, icke-linjär vetenskap, datavetenskap, kvantitativ biologi, kvantitativ finans och statistik.

  BioOne Open Access Content
  BioOne-användare utan tillgång genom en institutionell prenumeration kan fortfarande dra nytta av BioOne-innehållet med öppen tillgång. BioOne är resultatet av samarbeten mellan olika sällskap, bibliotek, akademiska institutioner och den privata sektorn. I BioOne samlas publikationer inom områdena biologi, ekologi och miljövetenskap.

  British Library EThOS
  EThOS (Electronic Theses Online Service) produceras av British Library och ger tillgång till avhandlingar från deltagande högre utbildningsanstalter i Storbritannien. EThOS omfattar mer än 290 000 avhandlingar från 1600-talet och framåt. Majoriteten av innehållet i EThOS är på engelska. EThOS-webbplatsen har öppen tillgång och många avhandlingar går att hämta utan kostnad. Institutioner som tillhandahåller avhandlingar med öppen tillgång anges i förteckningen med deltagande institutioner på: http://ethos.bl.uk/HEIList.do;jsessionid=23F6C05EAF4037CE75C01229711B105D.            

  Mer information om EThOS finns på: http://edswiki.ebscohost.com/EThOS:_What_is_EThOS.

  CogPrints
  CogPrints är ett elektroniskt arkiv för parallellpublicerade uppsatser inom alla delområden inom psykologi, neurovetenskap och lingvistik. Dessutom representeras många områden inom datavetenskap, biologi, medicin och antropologi, liksom alla andra delar inom fysik, samhällskunskap och matematik som är relevanta för kognitionsstudier.

  Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH)
  DASH produceras av Harvard University och innehåller över 8 000 akademiska artiklar, uppsatser, avhandlingar och rapporter som har skrivits av lärare och studenter vid Harvard. Bibliografiska data i DASH är liksom viss fulltext tillgängliga för allmänheten. Databasen innehåller material från 1959 och framåt. Data i DASH är huvudsakligen på engelska. Alla EDS-kunder kan söka i DASH i EDS och på Harvards webbplats. Vissa referenser har fulltext med öppen tillgång på Harvards webbplats.

  Directory of Open Access Journals

  DOAJ sköts av Lund University Libraries Head Office och underlättar åtkomst till fritt tillgängliga vetenskapliga och akademiska tidskrifter. För databasen används ett system för kvalitetskontroll för att garantera innehållet. DOAJ innehåller över 7 700 tidskrifter och 801 000 artiklar.

  Government Printing Office Catalog
  U.S Government Printing Office tillhandahåller publicerings- och spridningstjänster för officiella statliga publikationer till kongressen, federala myndigheter, federala depåbibliotek och den amerikanska allmänheten. GPO-resurser som kommer att finnas tillgängliga via EDS omfattar federala publikationer från följande kataloger:  Congressional Serial Set Catalog, Congressional Publications, GPO Access Publications, Internet Publications, Periodicals och Serials.  Government Printing Office Catalog är en resurs med öppen tillgång som innehåller länkar till innehåll i det ursprungliga gränssnittet.

  JSTOR: Early Journal Content
  JSTOR:s Early Journal Content innehåller tidskriftsartiklar publicerade i USA före 1923 och artiklar som publicerats i andra länder före 1870, och inkluderar diskurs och lärdom inom konst och humaniora, ekonomi och politik, matematik och andra vetenskaper. Den innehåller nästan 500 000 artiklar från mer än 200 tidskrifter.

  Early Journal Content är kostnadsfri och kan användas av vem som helst utan registrering och oberoende av institutionell tillhörighet. Mängden fritt innehåll kommer att utökas med tiden. När fler tidskrifter läggs till i JSTOR kommer nya artiklar inom dessa tidsintervall att läggas till i Early Journal Content, och de kommer att fortsätta vara fritt tillgängliga. Detta motsvarar 6 % av innehållet i JSTOR.

  LUNA Commons

  LUNA Commons produceras av LUNA Imaging och ger öppen tillgång till hundratusentals bilder för utbildning och offentligt bruk. Följande samlingar är tillgängliga i EDS:

  • David Rumsey Historical Map Collection – Samlingen fokuserar på nord-och sydamerikanska kartografiska material från 1700- och 1800-talet och innehåller kartverk, glober, geografiska skolböcker, sjökort och en mängd olika kartor, inklusive pocket-, vägg-, barn- och manuskriptkartor. De digitala bilderna och tillhörande beskrivande data är upphovsrättsskyddade av Cartography Associates.
  • Farber Gravestone Collection – Farber Gravestone Collection är producerad av American Antiquarian Society och dokumenterar skulpturer på över 9 000 gravstenar, varav de flesta gjordes innan 1800. Den framlidne Daniel Farber i Worcester, Massachusetts och hans fru, Jessie Lie Farber, var ansvariga för den största delen av samlingen. Andra vars arbete är en del av samlingen inkluderar Harriette Merrifield Forbes, som främst arbetade i Massachusetts på 1920-talet, och Dr Ernest Caulfield, som dokumenterade gravornament i Connecticut.
  • Japanese Historical Maps – Denna samling från East Asian Library innehåller ca 2 300 tidiga kartor över Japan och världen. Vissa av kartorna finns tillgängliga online via LUNA Commons. Kartorna har valts av Yuki Ishimatsu, chef för de japanska samlingarna vid East Asian Library, och har skannats och lagts online av David Rumsey och Cartography Associates.
  OAIster
  OAIster innehåller mer än 25 miljoner poster som samlats ihop av OCLC via Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). OAIster innehåller digitala resurser från mer än 1 100 deltagare.

  OAPEN Library
  OAPEN erbjuder sökning (av metadata och fulltext) för kollegialt granskade böcker med öppen tillgång inom humaniora och samhällsvetenskap och inkluderar Directory of Open Access Books.

  University of Pittsburgh Repositories

  Fem samlingar med öppen tillgång från D-scribe Digital Publishing Program vid University of Pittsburgh är tillgängliga i EDS:
  • Aphasiology Archive - Ett arkiv med uppsatser som presenterades vid den årliga Clinical Aphasiology Conference.
  • Archive of European Integration - Forskningsmaterial och publikationer som rör europeisk integration och sammanslagning, som till exempel officiella EU-dokument.
  • Industry Studies Working Papers - Forskning på temat industristudier från ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner och från forskare som har lagt ner mycket tid på att lära sig om specifika branscher.
  • Minority Health & Health Equity Archive - Forskningsmaterial och publikationer som rör minoritetshälsa och forskning och politik inom hälsoskillnader.
  • PhilSci Archive - Samling av vetenskapsfilosofiska förhandstryck som främjar spridningen av nya verk.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Engelsk Resurser: Prenumerationsbaserade

  Prenumerationsbaserade databaser kräver en prenumeration för tillgång till fulltextversionen av posten. För vissa resurser får du behålla metadata i din profil även om du inte är prenumerant. Andra är begränsade och tillhandahåller endast metadata för prenumeranter på både EDS och den valda resursen. Dessa kallas för gemensamma kunder. I formuläret står det vilka resurser som endast är tillgängliga för gemensamma kunder.


  Beskrivningar för Engelsk Resources: Prenumerationsbaserad

  ABC-CLIO Social Studies Database
  ABC-CLIO publicerar uppslagsverk, databassamlingar och forskningspublikationer för skolor, högre utbildning och professionella marknader. ABC-CLIO Social Studies Database innehåller mycket källmaterial, både primärt och sekundärt. EBSCO har lagt in School Edition och Academic Edition som separata databaser. Dessa databaser omfattar produkterna nedan:
  • American Government
  • American History
  • Issues
  • World at War
  • United States Geography (endast School Edition)
  • World Geography
  • World History: Ancient
  • World History: Modern
  • African American Experience
  • American Indian Experience
  • Latino American Experience
  • Daily Life through History
  • Pop Culture Universe
  • World Religions


  Accessible Archives
  Accessible Archives har utvecklats av hängivna lärare och studenter inom ämnet amerikansk historia. Databasen innehåller ögonvittnesskildringar av historiska händelser, levande beskrivningar av vardagsliv, redaktionella observationer, handel observerad genom annonser och släktregister.
   

  Alexander Street Press
  Alexander Street Press publicerar online-samlingar inom humaniora, samhällsvetenskap, scenkonst och musik. EBSCO Discovery Service-databasen innehåller referenser för drygt 80 samlingar, inklusive musik-, video- och bildsamlingar.

   
  American Psychological Association (APA)
  PsycARTICLES från American Psychological Association (APA) är den främsta källan för kollegialt granskade akademiska och vetenskapliga artiklar inom psykologi. Databasen innehåller ca 150 000 artiklar från drygt 70 tidskrifter som publiceras av APA och Educational Publishing Foundation (EPF) och från anslutna organisationer som Canadian Psychology Association och Hogrefe Publishing Group.

  PsycBOOKS från American Psychological Association (APA) är en databas med över 30 000 kapitel från nästan 2 000 böcker utgivna av APA och andra framstående utgivare. Den innehåller också nästan 1 500 klassiska böcker som utgör historiska landmärken inom psykologi från 1600-talet och framåt och den exklusiva, elektroniska versionen av drygt 1 500 författade poster från APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.

  PsycCRITIQUES produceras av American Psychological Association (APA) och är en databas med bokrecensioner i fulltextformat av aktuella böcker inom psykologiforskning och inom psykologiämnet. I den publiceras även recensioner ur ett psykologiskt perspektiv av populära filmer och fackböcker och den innehåller cirka 40 000 recensioner från 1956 och framåt.


  ArchiveGrid
  Metadata för ArchivGrid i EDS är tillgängliga för ArchiveGrid-prenumeranter.  ArchiveGrid är en viktig resurs för att söka efter historiska dokument, personliga dokument och släkthistorier som finns i arkiv runt hela världen.  ArchiveGrid omfattar nästan en miljon detaljerade beskrivningar av arkivsamlingar på över 2 500 bibliotek, museer, historiska sällskap och arkiv över hela världen.


  ARTstor Digital Library
  ARTstor innehåller nästan 930 000 bilder inom konst, arkitektur, humaniora och naturvetenskap. Bilderna representerar många olika konstformer, inklusive arkitektur, måleri, fotografi, skulptur, konsthantverk och design, samt arkeologiska och antropologiska föremål. Biblioteket innehåller bidrag från museer, fotografer, bibliotek, forskare, bildarkiv, konstnärer och konstnärers dödsbon. Data i ARTstor är på engelska. ARTstor är tillgänglig genom prenumeration för ideella organisationer. Endast de som prenumererar på både ARTstor och EDS kan söka efter metadataposter i EDS.

  Mer information om ARTstor finns på http://edswiki.ebscohost.com/ARTstor_Digital_Library:_What_is_ARTstor_Digital_Library.


  BioOne Online Journals
  EBSCO Publishing är glada att meddela att kunder nu kan söka i BioOne Online Journals på plattformen EBSCO Discovery Service (EDS). BioOne är resultatet av samarbeten mellan olika sällskap, bibliotek, akademiska institutioner och den privata sektorn. I BioOne samlas publikationer inom områdena biologi, ekologi och miljövetenskap.

  Information om det nuvarande innehållet:
  • Drygt 100 000 vetenskapliga artiklar
  • 176 titlar från 132 utgivare,
  • 60 titlar tillgängliga online exklusivt genom BioOne
  • 38 titlar som är baserade utanför USA
  • 72 % rankas av ISI
  • 90 % indexeras av SCOPUS
  Alla EDS-kunder kan söka i BioOne Online Journals genom EDS.


  Books24x7
  Alla kunder kan nu söka i SkillSofts online-boksamlingar Books24x7 direkt i EDS. Genom SkillSoft ges direkt tillgång till över 27 000 digitala uppslagsverk för affärsmän med samlingar som till exempel
  • BusinessPro,
  • EngineeringPro
  • ExecBlueprints
  • ExecSummaries
  • FinancePro,
  • GovEssentials,
  • ITPro,
  • OfficeEssentials och
  • Well-BeingEssentials

   
  Bridgeman Education
  Bridgeman Education erbjuder en stor databas med digitala bilder, som ger användarna tillgång till över 406 000 bilder på en enda webbplats. Bilderna kommer från en mängd olika medier – från målningar och fotografier till konsthantverk och arkitektur. Bilderna hör hemma inom olika ämnen (teater, litteratur, historia, vetenskap och religion). Bridgeman Education innehåller bilder från över 1 600 museer, gallerier, institutioner och privata samlingar. Data i Bridgeman Education är på engelska. Alla EDS-kunder kan söka i Bridgeman Education genom EDS, men en prenumeration hos Bridgeman Education krävs för åtkomst till bilder och data på Bridgeman Education-webbplatsen. 
                                   
  Mer information om Bridgeman Education finns på: http://edswiki.ebscohost.com/Bridgeman_Education:_What_is_Bridgeman_Education.


  Britannica Online

  Britannica Online innehåller hundratusentals uppslagsverksartiklar för alla åldrar. Encyclopædia Britannica, Inc. publicerar Britannica Online och är en global pedagogisk utgivare som har varit en pionjär inom digital publicering sedan början av 1980-talet.                                                                                                                                                                                               

  EDS innehåller metadata och sökbara FT för följande produkter:
  • Britannica Online Academic Edition
  • Britannica Online School Edition
  • Britannica Online Library Edition

   
  British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings
  British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings baseras på British Librarys elektroniska innehållsförteckning och är en databas som kombinerar tillgång till artiklar i fulltext ur de 20 000 främsta forskningstidskrifterna i British Library tillsammans med uppsatser ur 16 000 årliga konferenspublikationer. Databasen innehåller nästan 40 miljoner poster och har en bred ämnesbevakning inom alla akademiska discipliner.
   

  Credo Reference Center
  Innehållet i Credo Reference täcker alla huvudämnen – från konst till medicin, psykologi till historia och teknik till litteratur. Titlarna i Credo Reference är från världens bästa och mest respekterade referensutgivare. Material från Credo innehåller sökbar fulltext och referenser, samt länkar till fulltextinnehåll som indexeras i referensen.

   
  ERIC (Education Resource Information Center)
  ERIC ger tillgång till utbildningslitteratur och -resurser. Databasen ger tillgång till information från tidskrifter som ingår i Current Index of Journals in Education and Resources in Education Index. ERIC innehåller mer än 1,3 miljoner poster och länkar till mer än 323 000 fulltextdokument från ERIC från 1966 och framåt. Om du redan prenumererar på denna resurs genom EBSCO behövs ingen åtgärd för att göra innehållet tillgängligt för användarna.

   
  Freedonia Focus Reports
  Nu går det att söka i den fullständiga samlingen av Freedonia Focus Reports i EDS. Focus Reports täcker mer än 18 branscher och innehåller information som till exempel marknadsstorlek och -segmentering, produktprognoser och konjunkturutveckling.

   
  HeinOnline
  HeinOnline är Heins främsta produkt för onlineforskning med mer än 70 miljoner sidor inom rättshistoria. Materialet finns online i ett fullt sökbart bildbaserat format. HeinOnline överbryggar gapet inom rättshistoria genom att tillhandahålla omfattande täckning för mer än 1 500 juridiska och juridikrelaterade tidskrifter. Förutom sin stora samling av juridiska tidskrifter innehåller HeinOnline även fullständiga inbundna volymer av kongressmaterial, fullständig täckning av U.S. Reports från 1754 och framåt, berömda rättegångar från hela världen från tidigt 1700-tal och framåt, juridiska klassiker från 1500- till 1900-talet, traktatserierna för FN och Nationernas förbund, alla USA-traktat, Federal Register från starten 1936 och framåt, CFR från starten 1938 och framåt osv.

  HeinOnline ger exakta sidbilder av dokument i PDF-format precis som de ser ut i det tryckta originalmaterialet. Det innebär att alla diagram, tabeller, bilder, handskrivna anteckningar, fotografier och fotnoter visas där de hör hemma! Det som gör HeinOnline unikt bortsett från det bildbaserade PDF-innehållet är dess historiska värde och tillgängligheten för titlar från deras start.


  Henry Stewart Talks
  Henry Stewart Talks publicerar animerade audiovisuella presentationer av ledande experter från hela världen. Presentationerna organiseras i serier inom två breda områden: Biomedicin/bioteknik och marknadsföring/management. Bland ämnena finns biomedicin, biovetenskap, management, marknadsföring, ekonomi och reklam. Alla EDS-kunder kan söka i Henry Stewart Talks i EDS och på Henry Stewart Talks webbplats.

   
  Hoover’s Company Profiles
  Hoover's Company Profiles ger information om mer än 65 miljoner offentliga och privata företag över hela världen. EDS indexerar Hoovers företagsöversikter, information om anställda och chefer, industriplacering, ekonomi m.m. för exakta sökresultat och ger länkar till både fritt tillgängligt innehåll och innehåller på Hoovers webbplats som bara är för prenumeranter.

   
  JSTOR

  JSTOR är ett digitalt bibliotek med mer än 1 500 akademiska tidskrifter, böcker och primärkällor. Med JSTOR kan människor upptäcka, använda och bygga vidare på ett brett utbud av innehåll genom en kraftfull forsknings -och läroplattform samt bevara detta innehåll för kommande generationer. JSTOR samarbetar med den akademiska världen för att uppnå följande mål:

  • Hjälpa vetenskapsmän, forskare och studenter upptäcka, använda och bygga på ett brett spektrum av vetenskapligt innehåll. Den dynamiska plattform som blir resultatet ökar produktiviteten och underlättar nya former av forskning.
  • Hjälpa bibliotek att koppla ihop besökare med viktigt innehåll och samtidigt spara hyllplats och ge sänkta kostnader.
  • Hjälpa utgivare att nå nya målgrupper och bevara sitt akademiska innehåll för kommande generationer


  LexisNexis Academic Law Review
  Metadata och sökbar fulltext för innehåll i LexisNexis Academic Law Review är tillgängligt via EBSCO Discovery Service.  Denna resurs innehåller över 235 000 juridiska tidskrifter från 1969 till nutid.  Material hämtas från över 500 juridiska tidskrifter.
   

  LexisNexis U.S Serial Set Digital Collection
  LexisNexis U.S. Serial Set Digital Collection ger forskare den mest omfattande samlingen av kongressmaterial i digitalt format som finns idag. Material finns från 1789 års American State Papers och innehåller kongressinformation fram till 1969. Datauppsättningen är ett arkiv och kommer inte att uppdateras med nytt innehåll.


  Marquis Biographies Online
  Marquis Biographies Online produceras av Marquis Who's Who och innehåller biografier för mer än 1,3 miljoner människor från hela världen och inom alla områden, inklusive: regeringar, näringsliv, vetenskap och teknik, konst, underhållning och sport. Alla EDS-kunder kan söka i Marquis Biographies Online-innehåll i EDS men endast prenumeranter kan läsa fullständiga biografier på Marquis Who's Who-webbplatsen.

   
  McGraw-Hill
  McGraw-Hill erbjuder program med publicerat material inom medicin, teknik och utbildning. Individer utmärker sig i lärande och i arbetslivet genom att läglig och auktoritativ kunskap ges till studenter och yrkesverksamma runt om i världen. De erbjuder flera olika digitala verktyg, tjänster och böcker:
  • AccessAnesthesiology är en integrerad online-resurs som ligger i framkant tack vare en ny generation av referensverktyg inom anestesiologi och genom att blanda innehåll med klinisk kontext. AccessAnesthesiology gör att läkare, AT-läkare och narkossjuksköterskor kan få tillgång till en sammanställning av kända medicinska resurser, inklusive Longnecker’s Anesthesiology och Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics
  • AccessEmergency Medicine is a complete online service that allows users to quickly search the diagnosis and treatment of a broad range of emergency cases. In AccessEmergency Medicine, physicians and residents will find answers for a broad spectrum of complaints encountered in the ED, ranging from neurologic and orthopedic emergencies, to poisoning and trauma.
  • AccessEngineering erbjuder yrkesverksamma ingenjörer, lärare och elever tillgång till världens största samling av viktig och regelbundet uppdaterad teknikreferensinformation.
  • AccessMedicine ger studenter, AT-läkare, klinisk personal, forskare och vårdpersonal tillgång till mer än 75 medicinska titlar från de främsta tänkarna inom medicin. AccessMedicine uppdateras ofta och utökas kontinuerligt av världsberömda läkare. Databasen ger direkt tillgång till den information som behövs för att slutföra utvärderingar, ställa diagnoser och fatta beslut om fallhantering, samt för att bedriva forskning, medicinsk utbildning eller självutvärdering och myndighetsgranskning.
  • AccessPediatrics är en integrerad online-resurs som ger medicinstudenter, AT-kirurger och barnläkare ett brett utbud av innehåll som täcker hela spannet inom barnavård från neonatologi till tonårsmedicin.
  • AccessPharmacy is an online curricular resource designed to meet the changing demands of pharmacy education. AccessPharmacy features Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach, Harrison's Principles of Internal Medicine, and other key textbooks in the pharmaceutical discipline.
  • AccessScience ger studenter en samlingsplats för vetenskaplig kunskap inom viktiga vetenskapliga områden som biologi, miljövetenskap, kemi, fysik osv. AccessScience innehåller bidrag från världens främsta forskare, inklusive 38 nobelpristagare. AccessScience redigeras specifikt för att engagera studenter, och ger studenter länkar till verk av världsberömda experter. Materialet gör vetenskap tillgänglig och intressant, och ökar samtidigt vetenskaplig kunskap och kompetens.
  • AccessSurgery är en integrerad online-resurs som ger medicinstudenter, AT-kirurger och kirurger snabba svar från tillförlitliga källor för kirurgiska frågor.  MEDLINE
  MEDLINE ger auktoritativ medicinsk information om medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso-och sjukvård, pre-kliniska vetenskaper och mycket mer. MEDLINE har skapats av National Library of Medicine och använder indexering från MeSH (Medical Subject Headings) med träd, trädhierarkier, underrubriker och expansionsmöjligheter för att söka efter referenser från över 4 800 aktuella biomedicinska tidskrifter. Innehåller referenser från Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® och HealthSTAR®.  Om du redan prenumererar på denna resurs genom EBSCO behöver du inte göra något för att göra innehållet tillgängligt för användarna.
   

  Mergent
  Mergent Annual Reports Collection innehåller över 355 000 årsrapporter från globala börsnoterade företag, och innehåller arkiverade rapporter 10 år bakåt i tiden. Bland referenserna finns aktiebeteckning, CUSIP-information, information vid räkenskapsårets slut och företagets adress.
   

  Mintel Oxygen Reports

  London-baserade Mintel International Group tillhandahåller oberoende forskning och marknadsrapporter inom en rad branscher och sektorer inklusive konsumtionsvaror, finansiella tjänster, media, detaljhandel, fritid och utbildning. Rapporterna erbjuder fördjupad branschanalys, konsumentåsikter, omvärldsbevakning och marknadsprognoser.  MLA International Bibliography

  MLA International Bibliography erbjuder en detaljerad bibliografi av tidskriftsartiklar, böcker och avhandlingar. Den elektroniska versionen av bibliografin produceras av Modern Language Association och innehåller material från 1920-talet och framåt. Databasen innehåller över 2,3 miljoner referenser från mer än 4 400 tidskrifter och serier, samt 1 000 bokutgivare.  Naxos
  EDS-kunder kan nu söka bland metadata för Naxos-produkter på EDS-plattformen, inklusive Naxos Music Library, Naxos Music Library Jazz, Naxos Spoken Word Library och Naxos Video Library. Naxos är världens ledande skivbolag för klassisk musik och har en av de största och snabbast växande katalogerna för unikt material. Katalogen innehåller klassisk musik på cd- och dvd-skivor och andra genrer som jazz, new age, utbildning och ljudböcker.
  • Naxos Music Library är Naxos största samling av ljudinspelningar som omfattar klassisk musik, jazz, världsmusik, klassisk rock och retromusik. Naxos Music Library innehåller mer än 80 000 inspelningar från mer än 400 oberoende skivbolag.
  • Med över 6 000 album från mer än 200 skivbolag erbjuder Naxos Music Library Jazz en omfattande samling av jazzmusik, från ragtime och jazzåldersmusik till blues, R&B och modern jazz.
  • Naxos Spoken Word Library, har fokus på litterära klassiker och pedagogiska böcker och innehåller ljudböcker från över ett dussin skivbolag. Naxos Spoken Word Library omfattar skönlitteratur, facklitteratur, pjäser, poesi och antologier, och erbjuder både engelska och tyska ljudböcker.
  • Naxos Video Library innehåller över 1 300 filmer med framträdanden inom klassisk musik, opera, balett, konserter och dokumentärer.

  NewsBank
  NewsBank erbjuder tillsammans med NewsBank Archive den största, snabbast växande tidningsdatabasen och innehåller både nationella och regionala utgåvor samt viktiga tidningar som distribueras rikstäckande och internationellt. NewsBank innehåller artikelreferenser från 2006 till nutid och uppdateras dagligen med nytt innehåll. Fulltext indexeras för sökning. Innehåll innan 2006 finns i NewsBank Archive.                                                                               

  NewsBank Archive erbjuder tillsammans med NewsBank den största, snabbast växande tidningsdatabasen och innehåller både nationella och regionala utgåvor samt viktiga tidningar som distribueras rikstäckande och internationellt. NewsBank Archive innehåller artikelreferenser fram till 2006. Fulltext indexeras för sökning. Innehåll från och med 2006 finns i NewsBank.

   
  Oxford University Press
  Oxford University Press är världens största universitetsförlag och erbjuder innehåll på mer än 40 språk för olika stadier: Förskola till gymnasium, studenter till akademiker, allmänintresserade läsare till forskare, individer till institutioner.
  • I Oxford Reference samlas över 1,5 miljoner poster från Oxford Reference-titlar. Oxford Reference innehåller två huvudsakliga samlingar: Oxford Quick Reference och Oxford Reference Library. Oxford Quick Reference är en samling av mer än 125 grundläggande ordböcker för akademiska ämnen, språk och citat. Oxford Reference Library består av mer än 180 djupgående titlar och specialisttitlar från Oxford’s Encyclopedias and Companions, samt ett kritiskt urval av partnerutgivares vetenskapliga arbeten för specialister. 
  • I University Press Scholarship Online erbjuds drygt 10 000 titlar inom 24 ämnesområden från 10 ledande universitetsförlag. Databasen innehåller poster på både bok- och kapitelnivå. Referenser omfattar ämnen och beskrivningar. 
  • Oxford Scholarship Online är ett stort och snabbt växande bibliotek som nu erbjuder snabb och enkel tillgång till över 8 000 akademiska monografier i 20 ämnesområden inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och juridik. Databasen innehåller poster på både bok- och kapitelnivå. Referenser omfattar ämnen och beskrivningar. 
  • Oxford Handbooks Online erbjuder över 3 400 djupgående essäer av världens ledande forskare inom 14 ämnesområden. Databasen innehåller poster på både bok- och kapitelnivå. Referenser omfattar ämnen. 
  • Oxford Dictionary of National Biography är det nationella registret över män och kvinnor som har format brittisk historia och kultur över hela världen, från romarna till 2000-talet. Uppslagsverket innehåller över 50 000 biografier skrivna av specialistförfattare under egna namn. Det övervakas av akademiska redaktörer vid Oxforduniversitetet i England och ges ut av Oxford University Press. 
  • American National Biography Online innehåller information om drygt 18 700 män och kvinnor från olika epoker som har påverkat och format amerikansk historia och kultur. 
  • Grove Art Online tar sin utgångspunkt i Dictionary of Arts 34 volymer (redaktör: Jane Turner) och är det främsta verket för alla aspekter av konst – både västerländsk och icke-västerländsk konst, från forntid till nutid. 
  • Grove Music Online samlar innehåll från The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) och The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (2002). Denna samling av musikforskning täcker hela musikhistorien från Bach till blues.

   
  Public Information Online
  Public Information Online produceras av Dandy Booksellers och ger kunderna tillgång till alla brittiska parlamentariska och officiella handlingar, inklusive publikationer från parlamentet i Westminster, Nordirlands lagstiftande församling och det skotska parlamentet. EDS erbjuder sökbar fulltext för alla dokument

   
  RMIT Informit
  Informit produceras av RMIT Publishing och är den ledande källan för auktoritativ forskning från Australien, Nya Zeeland, Asien och Stillahavsområdet. Innehållet i Informit kommer från utgivare, föreningar och yrkesorganisationer. Det sammanställs i över 70 databaser med bibliografiska data, media och fulltext. Dess breda täckning inkluderar vetenskapliga tidskrifter samt specialisttidskrifter, monografier, rapporter, konferenshandlingar samt bibliografiska index. Dessa är sammanställda med fokus på regionala perspektiv och forskning som annars är svår att hitta.

   
  ScienceDirect
  ScienceDirect är en ledande vetenskaplig fulltextdatabas som erbjuder tidskriftsartiklar och bokkapitel från mer än 2 500 vetenskapliga tidskrifter och över 11 000 böcker. Det finns för närvarande mer än 9,5 miljoner artiklar/kapitel och nästan en halv miljon nya poster läggs till varje år. Innehållet omfattar metadata och sökbar fulltext för ScienceDirect-resurser.


  Scopus®

  Scopus produceras av Elsevier B.V. och är världens största databas med referat och referenser för kollegialt granskad litteratur med nästan 49 miljoner poster från över 20 500 titlar över hela världen. Databasen innehåller artiklar från tidskrifter och branschtidningar, konferenshandlingar, granskningar, böcker, rapporter och avhandlingar. EDS poster innehåller sökord för författare och antal gånger som artikeln har refererats i andra vetenskapliga verk, liksom länkar till Scopus-webbplatsen för fullständig information om antalet gånger som material har citerats. Endast kunder som prenumererar på både Scopus och EDS kan söka i metadataposter i EDS och länka till fullständiga poster, inklusive referat och antalet gånger som material har citerats på Scopus-webbplatsen.


  TVNews
  TVNews är en databas som låter dig söka efter och hämta nyheter och relaterade aktuella program som sänds av de kostnadsfria tv-kanalerna ABC, ABC2, SBS, TEN, 9 och 7. Populära teman är aktuella frågor, politik och förvaltning, näringsliv och ekonomi, livsstil, nyheter och brott, sport, miljö, hälsa, vetenskap och naturvetenskap, IT och teknik. Bland de viktigaste programmen återfinns 7.30 Report, ABC News, Behind the News, Four Corners, National Nine News och World News Australia.

   
  Web of Science

  Kunder som prenumererar på EBSCO Discovery Service och Web of Science har tillgång till alla metadata och kan se antalet gånger som material har citerats för innehåll från 1989 och framåt i följande Web of Science-databaser.
  • Science Citation Index
  • Social Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index


  World Book
  Sedan 1917 har World Book, Inc. utgjort standarden för exakthet, objektivitet och tillförlitlighet i forskningsmaterial för både barn och vuxna. World Book är en ledande producent av prisbelönta uppslagsverk, referenskällor och digitala produkter för hem och skolor. EDS innehåller material från följande prenumerationsprodukter:
  • World Book Kids
  • World Book Student
  • World Book Advanced
  • World Book Online Kids
  • World Book Online Info Finder
  • World Book Online Reference Center
  • World Book Discover
  • Academic World Book
  • Digital Library: Living Green
  • Digital Library: Early Peoples  
  • Digital Library: Inventions and Discoveries
                                                                                                                   


  Du kanske vill behålla metadata för att erbjuda en bred uppsättning data för dina användare att söka i, samtidigt som det går att använda metadatan för att hitta fulltexten genom en länklösare eller ett ILL-formulär. Om användarna endast vill ha omedelbar åtkomst till fulltext väljer du Nej.

  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  ABC CLIO Social Studies Databases  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Accessible Archives


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Adam Matthew Digital


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Alexander Street Press


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Ambrose Digital  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  American Psychological Association (APA)  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  BiblioBoard


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  BioOne Online Journals


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Books24x7  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Britannica Online


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Cochrane Database of Systematic Reviews


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  CQ Press


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Credo Reference Center  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Data-Planet Statistical Ready Reference


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Gale
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  HeinOnline


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Hoover's Company Profiles  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  IHS Global  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  IndianJournals.com


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  JSTOR  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Knovel


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  LearningExpress Library


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  McGraw-Hill  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Mintel Oxygen Reports


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  MLA International Bibliography  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Naxos
  The URL will be in the format of http://xxx.NaxosMusicLibrary.com. You can determine this URL by accessing the "My Account" page in Naxos interface, or by contacting a Naxos representative.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  NewsBank


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Openedition.org  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Oxford University Press

  1.    Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Project MUSE


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  R2 Digital Library


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Readex


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  RMIT Informit


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  SA ePublications


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  ScienceDirect  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  SpringerProtocols


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  STAT!Ref


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Web of Science

  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  vLex


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  World Bank eLibrary


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  World Book


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Engelsk Resurser: Partnerkatalog(er) och -Index

  Dessa resurser innehåller oftast endast grundläggande bibliografiska uppgifter vars främsta syfte är att tillhandahålla referensinformation för forskningsändamål. Därför finns det ingen sökbar fulltext och oftast ingen möjlighet att använda en CustomLink som leder till fulltext, men det kan gå att använda en CustomLink för att länka till referatet i det ursprungliga gränssnittet.


  Descriptions of English, Partner Catalogs & Indexes Databases

  Center for Research Libraries
  Nu kan kunder söka i Center for Research Libraries på plattformen EBSCO Discovery Service (EDS). Center for Research Libraries (CRL) är ett internationellt konsortium av universitets-, högskole- och oberoende forskningsbibliotek som stödjer avancerad forskning och undervisning inom humaniora och samhällsvetenskap. Detta görs genom att man bevarar primärt källmaterial som är viktigt inom dessa discipliner och gör det tillgängligt för forskare.

  CRL förvärvar och bevarar tidningar, tidskrifter, dokument, arkiv och andra resurser från ett globalt nätverk av källor. Huvuddelen av det förvärvade materialet kommer från andra länder än USA och mycket av materialet kommer från fem "framväxande" regioner i världen: Afrika, Mellanöstern, Sydostasien, Sydasien och Latinamerika.

  CRL gör det möjligt för institutioner att ge studenter, lärare och andra forskare tillgång till dessa rika källmaterial. CRL är utformad för att stödja stora forskningsprojekt, som till exempel produktion av vetenskapliga monografier och studier, skrivande av avhandlingar och seminarier på forskarnivå och i avancerad grundutbildning.

  Alla EDS-kunder kan söka i CRL i EDS och på CRL-webbplatsen. Endast medlemsinstitutioner har tillgång till fulltext på CRL-webbplatsen.

  Harvard Bibliographic Dataset
  Harvard Library Bibliographic Dataset innehåller 12 miljoner katalogposter med öppen tillgång från Harvards 73 bibliotek. Metadata i Harvard Library Bibliographic Dataset har skapats, förvärvats och modifierats under årtionden och innehåller bibliografiska uppgifter om böcker, videor, ljud, bilder, handskrifter och kartor. Dessa unika poster består av information som beskriver verk – inklusive skapare, titel, utgivare, datum, språk och ämnesord. Även andra deskriptorer som vanligtvis inte är tillgängliga för slutanvändare finns med.

  Publications New Zealand
  Publications New Zealand är Nya Zeelands nationella bibliografi. Publications New Zealand Metadata innehåller bibliografiska uppgifter om böcker, tidskrifter, filmer, musik och annat material som publiceras i Nya Zeeland (eller med betydande innehåll relaterat till Nya Zeeland). Posterna skapades ursprungligen av National Library of New Zealand och ett mindre antal bidrag har kommit från bibliotek i Nya Zeeland genom Te Puna. Alla EDS-kunder kan söka i Publications New Zealand Metadata i EDS och på webbplatsen för National Library of New Zealand.

  Mer information om Publications New Zealand finns på:

  http://natlib.govt.nz/librarians/national-library-services/publications-new-zealand.

  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Nu börjar vi med de flerspråkiga resurserna. Språken i denna sortens databaser omfattar, men begränsas inte till: Franska, tyska, portugisiska, spanska, japanska, kinesiska och koreanska. Klicka på Nästa sida när du vill fortsätta.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Flerspråkiga Resurser: Öppen tillgång

  Resurser med öppen tillgång innehåller fulltextposter som alla användare, såvitt vi vet, har fritt tillträde till. Som en del av din första konfigurering har vi redan lagt till dessa resurser med hjälp av CustomLink i din EDS-profil.


  Description of Multilingual, Open Access Resources
  J-STAGE: Open Access Content
  J-STAGE produceras av Japan Science and Technology Agency och omfattar över 850 japanska tidskrifter och mer än 300 000 artiklar. Många poster finns både på japanska och engelska.


  Manuscriptorium
  Manuscriptorium-projektet har skapat en gemensam digital biblioteksdatabas baserad på de resurser som tidigare förvarades i bibliotek runtom i Europeiska unionen och i andra länder. Projektets primära fokus är böcker, men det ingår även arkivhandlingar. Manuscriptorium ger forskare, studenter och lärare information om de fysiska dokument som ingår i det digitala biblioteket via sin katalog samt tillgång till digitala kopior av handlingarna.


  Persée
  Persée ger onlinetillgång till refererade franska tidskrifter inom humaniora och innehåller mer än 390 000 artiklar. EDS erbjuder metadata för allt Persée-innehåll och sökbar fulltext för innehåll som inte har några begränsningar.


  RACO
  RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) är ett arkiv med öppen tillgång bestående av 150 000 artiklar från 386 katalanska tidskrifter. Fulltext finns för nästan 90 % av alla artiklar. Bland disciplinerna som omfattas finns konst, nöje, sport, geografi, historia, filosofi, språk, språkvetenskap, litteratur, teologi, religion, psykologi, medicin och teknik


  RAMBI: Open Access Content
  RAMBI on the EBSCO Discovery Service (EDS) platform. RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies) is an open access, selective bibliography of articles in the various fields of Jewish studies and in the study of Eretz Israel. Content is compiled from thousands of periodicals and from collections of articles in Hebrew, Yiddish and many European languages. Articles come primarily from the holdings of the Jewish National and University Library, a world center for research on the Jewish people and Eretz Israel. The main criterion for inclusion in the bibliography is that the article be based on scientific research, or contain important information for such research.  All EDS customers may search the RAMBI bibliography in EDS and on the Jewish National and University Library’s site. Many records include links to the corresponding full text, however, some full text content is restricted to subscribers only.


  RECERCAT
  RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) is a cooperative archive of 50,000 digital documents that includes the research literature of the universities and research institutions of Catalonia, such as heretofore unpublished articles (preprints), conference papers, research reports, working papers, final theses and technical reports.


  RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) aggregates and indexes open access scientific content from Portuguese institutional repositories. RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) samlar och indexerar vetenskapligt innehåll med öppen tillgång från portugisiska institutionella arkiv. Flertalet publikationer är vetenskapliga: tidskriftsartiklar, konferenshandlingar, uppsatser och avhandlingar. Resursens huvudsakliga språk är portugisiska, men ungefär 20 % av innehållet är på engelska.


  SciELO
  SciELO (Scientific Electronic Library Online) är en tvärvetenskaplig databas med öppen tillgång som består av 230 000 fulltextartiklar från över 900 akademiska tidskrifter. Innehållet är oftast på spanska, portugisiska eller engelska. SciELO anses vara en förebild för samarbete inom elektronisk publicering av vetenskapliga tidskrifter på internet. Databasen är speciellt utformad för att bemöta vetenskapliga kommunikationsbehov i utvecklingsländer, särskilt i Latinamerika och Västindien. Den ger ett effektivt sätt att säkerställa allmän synlighet och tillgänglighet för deras vetenskapliga litteratur. SciELO-modellen omfattar integrerade förfaranden för mätning av användande och effekter av vetenskapliga tidskrifter.


  SSOAR - Social Science Open Access Repository
  SSOAR produceras av GESIS vid Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften och innehåller publicerade dokument inom samhällsvetenskap och relaterade discipliner för forskning och undervisning. De flesta posterna är på tyska men det finns även engelska, portugisiska, spanska, franska och ryska objekt. Alla EDS-kunder kan söka i SSOAR i EDS och på SSOAR-webbplatsen. Alla kunder kan även läsa fulltext på SSOAR-webbplatsen.


  SwePub
  SwePub är en tvärvetenskaplig, bibliografisk resurs med öppen tillgång som innehåller artiklar, böcker, konferenshandlingar, avhandlingar, forskningsrapporter och granskningar som publiceras på över trettio svenska universitet. Engelska utgör 80 % av de drygt 530 000 posterna i SwePub, men ämnesord finns ofta på svenska.


  TDX
  TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) på EDS-plattformen (EBSCO Discovery Service). TDX är ett kooperativt tvärvetenskapligt arkiv av doktorsavhandlingar som hanteras av Consortium of University Libraries of Catalonia (CBUC). Fulltext är tillgänglig (med begränsningar som noteras i metadata) för 13 000 avhandlingar. Alla EDS-kunder kan söka i TDX-metadata i EDS och på TDX-webbplatsen. Villkor för användning av fulltext på TDX-webbplatsen definieras av Creative Commons-licenser eller individuella universitetskontrakt.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Flerspråkiga Resurser: Prenumerationsbaserade

  Prenumerationsbaserade databaser kräver en prenumeration för tillgång till fulltextversionen av posten. För vissa resurser får du behålla metadata i din profil även om du inte är prenumerant. Andra är begränsade och tillhandahåller endast metadata för prenumeranter på både EDS och den valda resursen. Dessa kallas för gemensamma kunder. I formuläret står det vilka resurser som endast är tillgängliga för gemensamma kunder.


  Descriptions of Multilingual, Subscription-Based Resources
  Airiti Library eBooks and Journals
  Airiti Library eBooks and Journals produceras av Airiti Press Inc. i Taiwan och innehåller drygt 13 000 böcker och 2,3 miljoner poster från akademiska tidskrifter. Taiwan Electronic Periodical Services (TEPS) är också tillgänglig som en del av denna resurs. Innehållet i Airiti Library är främst på kinesiska, men det finns även poster på engelska, japanska, taiwanesiska, koreanska, ryska, franska, tyska och spanska. En liten andel av posterna finns på fler än ett språk. Endast prenumeranter kan få tillgång till Airiti Library.


  CEABA®

  CEABA (Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts) innehåller referenser med referat, nyckelord och bibliografisk information för internationell vetenskaplig och tillämpningsinriktad litteratur inom kemiteknik och bioteknik. Den täcker tidskrifter, konferenspublikationer, böcker, avhandlingar och grå litteratur.

  CEABA täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive:
  • Kemi-och processteknik
  • Produktionsprocesser och processutveckling
  • Mätning och processtyrning
  • Utrustning och anläggningar
  • Materialteknik och testning
  • Matematiska metoder och modellering för korrosion
  • Miljöskydd och -säkerhet
  • Bioprocessteknik och processutveckling
  • Fermentering, enzymologi och metabolism
  • Informationsteknik
  • Verktyg och tjänster
  • Ekonomi och management


  China/Asia On Demand
  China/Asia On Demand produceras av Oriprobe Information Services, Inc. och är en samlingsplats för nästan 8 miljoner tidskriftsartiklar från Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. De citat som finns är huvudsakligen på kinesiska, men många av dem har engelska översättningar. EDS-poster innehåller ämnen och artikelbeskrivningar när det finns sådana. Fulltextdokument finns på webbplatsen China/Asia On Demand och det går antingen att betala för enskilda användningar eller att prenumerera på disciplinspecifika paket. OriProbe erbjuder prenumerationspaket inom områden som jordbruk, humaniora, kemi/kemiteknik, fysik och traditionell kinesisk medicin. China/Asia On Demand omfattar inte fulltext med öppen tillgång.


  DBPIA
  DBPIA innehåller över en miljon poster med länkar till fulltext från mer än 1 000 vetenskapliga tidskrifter på koreanska. Bland ämnena finns bland annat affärer/ekonomi, religion, utbildning, naturvetenskap, humaniora, sociologi, lingvistik, juridik, administration och konst.


  eArticle
  EBSCO har läst in metadata för eArticle, den koreanska databasen med tidskriftsartiklar som produceras av Electronic Education Information Services (EERIS). eArticle innehåller 600 publikationer från 400 utgivare inom områdena humaniora, konst, samhällskunskap, naturvetenskap, medicin och teknik.


  HyRead Journal
  Taipei-baserade Hyweb Technology erbjuder metadata och fulltext från över 900 ledande taiwanesiska tidskrifter. Den kinesiskspråkiga vetenskapliga resursen täcker ett brett spektrum av akademiska discipliner inom tillämpad vetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Alla EDS-kunder kan söka i HyRead Journal i EDS och på Hyweb Technologys webbplats. Endast prenumeranter har tillgång till fulltext på Hyweb Technologys webbplats.


  JAIRO
  JAIRO (Japanese Institutional Repositories Online) produceras av National Institute of Informatics (NII) i Japan och ger tillgång till över 1,4 miljoner poster från 220 medverkande organisationer. Dessa organisationer har samlat ihop sina tidskriftsartiklar, förhandstryck, avhandlingar, bulletiner, konferenshandlingar, presentationer och tekniska rapporter. NII har fått materialet för att genom JAIRO försöka göra materialet mer tillgängligt för studenter och forskare över hela världen.

  För nästan 74 % av det totala antalet poster erbjuds öppen tillgång till fulltext.


  Korean Studies Information System (KISS)
  KISS omfattar över en miljon bibliografiska poster, främst på koreanska och med visst material på engelska. Ämnena innefattar bland annat kulturvetenskap, språk och litteratur, pedagogik, sociologi, företagsekonomi, juridik och politik, naturvetenskap, teknik, medicin och vård, jordbruksvetenskap samt konst och frisksport. Innehållet tillhandahålls av Koreas 1 200 akademiska sällskap.  Täckning för de flesta titlarna sträcker sig från första numret till nutid.
   

  Lan Publishing

  Lan Publishing är baserat i Sankt Petersburg och tillhandahåller elektroniska versioner av drygt 4 300 titlar från ledande ryska utgivare av vetenskapliga böcker och läroböcker för universitet. Ett brett spektrum av discipliner omfattas och bland dem finns matematik, teoretisk mekanik, fysik, skogsbruk, skogsteknik, nanoteknik, veterinärmedicin, kemi, psykologi, ekonomi och management.  Newnonmun
  Newnonmun innehåller mer än 100 koreanska tidskrifter inom flera ämnen: utbildning, barnutbildning, social välfärd, psykologi, fritidsstudier, sinologi, kulturstudier, digitalt berättande, politik osv. Alla EDS-kunder kan söka i Newnonmun i EDS.


  ScholarVox

  En växande samling av över 25 000 e-böcker som produceras av den Paris-baserade aggregatorn Cyberlibris. Ett brett spektrum av ämnen behandlas utförligt, inklusive management, redovisning, finans, ekonomi, entreprenörskap och teknik. Primära språk är franska och engelska, men många titlar erbjuds också på spanska och italienska.  SOFIS - Sozialwissenschaftliche Forschungsinformationen
  SOFIS innehåller beskrivningar av planerade, pågående och avslutade (under de senaste 10 åren) forskningsprojekt från Tyskland, Österrike och Schweiz inom följande ämnesområden: sociologi, statsvetenskap, socialpolitik, socialpsykologi/psykologi, metoder inom samhällsvetenskap, kommunikationsvetenskap, ekonomi, utbildning och pedagogik, demografi, etnologi, historisk socialforskning, socialhistoria samt arbetsmarknads- och sysselsättningsforskning. EDS-databasen innehåller metadata för cirka 44 000 objekt.


  SOLIS - Sozialwissenschaftliche Literatur
  SOLIS tillhandahåller mer än 424 000 samhällsvetenskapliga publikationer som täcker många områden inom samhällsvetenskap samt tvärvetenskapliga områden som kvinnoforskning, forskning om fritid, gerontologi och social välfärd.  SOLIS hämtar innehåll från olika källor inklusive tidskriftsartiklar, bidrag till sammanställningar, monografier och grå litteratur

   
  TEMA®
  TEMA®(Technology and Management) består av mer än fyra miljoner bibliografiska referenser med tyngdpunkten på ingenjörer, tekniker och naturvetare. Innehållet hämtas från en uppsjö tyska och internationella källor som till exempel tidskrifter, konferenser, avhandlingar, rapporter, böcker och icke-konventionell litteratur. TEMA® består av databaserna DOMA® Mechanical and Plant Engineering, WEMA® Materials, ZDE Electrical Engineering, Electronics and Information Technology, BEFO Management and Organization, TOGA® Textil Technology, MEDITEC Medical Engineering, ENTEC Energy Technology och BERG Mining. Alla EDS-kunder kan söka i TEMA® i EDS. Kunderna kan skapa en EDS CustomLink för att komma åt referenser på WTI-Frankfurts webbplats.                                                                                                                 

  TEMA® är utformad för att underlätta snabba, beslutsamma och välgrundade beslut och omfattar flera olika ämnen, inklusive:
  • Flygindustri
  • Bilforskning
  • Keramik och plast
  • Ingenjörsvetenskap
  • Elektroteknik och elektronik
  • Energi
  • Informationsteknik
  • Instrumentering
  • Maskiner och anläggningar
  • Management och organisation
  • Tillverkning
  • Material, metaller och färger
  • Verkstadsindustri
  • Medicinsk teknik
  • Gruvdrift
  • Textilteknik
  • Transport

  Du kanske vill behålla metadata för att erbjuda en bred uppsättning data för dina användare att söka i, samtidigt som det går att använda metadatan för att hitta fulltexten genom en länklösare eller ett ILL-formulär. Om användarna endast vill ha omedelbar åtkomst till fulltext väljer du Nej.

  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Airiti Library eBooks and Journals


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  BazEkon


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Cairn.info


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Canadian Electronic Library  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  eLIBRARY.RU


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Erudit


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  ibooks.ru


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Idunn.no


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  JapanKnowledge


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  JapanKnowledge


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Lan Publishing


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Maruzen eBook Library


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Media Archive


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Minha Biblioteca


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Torrossa


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  VLeBooks


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Университетская библиотека онлайн - University Library Online


  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Flerspråkiga Resurser: Partnerkatalog(er) och -Index

  Dessa resurser innehåller oftast endast grundläggande bibliografiska uppgifter vars främsta syfte är att tillhandahålla referensinformation för forskningsändamål. Därför finns det ingen sökbar fulltext och oftast ingen möjlighet att använda en CustomLink som leder till fulltext, men det kan gå att använda en CustomLink för att länka till referatet i det ursprungliga gränssnittet.


  Descriptions of Multilingual, Partner Catalogs & Indexes Resources
  Bibliotheksverbund Bayern
  Kunder kan nu söka i den gemensamma katalogen (B3Kat) för Bavarian Library Network (BVB) och Cooperative Library Network Berlin-Brandenburg (KOBV) på plattformen EBSCO Discovery Service (EDS). B3Kat innehåller beskrivningar av över 23 miljoner objekt från 180 universitetsbibliotek i Bayern, Berlin och Brandenburg. Alla EDS-kunder kan söka i B3Kat i EDS.

  Mer information om B3Kat finns på http://edswiki.ebscohost.com/B3Kat:_What_is_B3Kat.

  Observera att B3Kat är en katalogresurs och därför erbjuds inte CustomLinks.


  ECONIS
  ECONIS produceras av Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) och innehåller över 4 miljoner poster för nationalekonomisk litteratur från hela världen. ECONIS indexerar böcker, tidskrifter, artiklar, arbets- och diskussionsunderlag, avhandlingar och statistik inom områdena ekonomi, företagsekonomi och affärsmetoder.


  Japanese Periodical Index
  Japanese Periodical Index produceras av National Diet Library och är en sökbar databas med vetenskapliga artiklar på japanska. JPI producerades först av NDL 1948 och omfattar över 10 miljoner poster från vetenskapliga tidskrifter, facktidskrifter, institutionella periodiska publikationer och mer allmänna tidskrifter. Alla områden av akademiskt intresse omfattas inklusive humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik samt medicinska vetenskaper.


  RAMBI
  RAMBI on the EBSCO Discovery Service (EDS) platform. RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies) is an open access, selective bibliography of articles in the various fields of Jewish studies and in the study of Eretz Israel. Content is compiled from thousands of periodicals and from collections of articles in Hebrew, Yiddish and many European languages. Articles come primarily from the holdings of the Jewish National and University Library, a world center for research on the Jewish people and Eretz Israel. The main criterion for inclusion in the bibliography is that the article be based on scientific research, or contain important information for such research.  All EDS customers may search the RAMBI bibliography in EDS and on the Jewish National and University Library’s site. Many records include links to the corresponding full text, however, some full text content is restricted to subscribers only.

  Ytterligare Kontakter

  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Om du vill skicka en kopia av din ansökan till andra så anger du e-postadressen/e-postadresserna nedan. Om du inte vill skicka en kopia till någon så lämnar du fältet tomt. Obs! En kopia av din ansökan kommer automatiskt att skickas till e-postadressen du angav i början av detta formulär och till eds@ebscohost.com.

  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Kommentarer


  Skicka frågor, kommentarer eller funderingar som gäller din allmänna EDS-implementering till eds@ebscohost.com.
  1.   Välkommen
  2. Kontoinformation
  3. Allmän länkning
  4. Partnerdatabaser
  5. Ytterligare kontakter
  6. Kommentarer
  7. Ansökan

  Ansökan

  Du är nästan klar! När du klickar på knappen Skicka nedan visas en granskningssida. Läs igenom alla dina svar och gör nödvändiga ändringar innan du skickar in formuläret. Du kan klicka på "Gör en korrigering" om du vill uppdatera ditt val.

  En kopia av detta formulär med dina svar kommer att skickas till din e-postadress. Spara det e-postmeddelandet.
  Captcha

  Please enter the characters you see in this picture:

  Visual CAPTCHA

  This helps prevent automated form submissions. If you are not sure what the characters are, make your best guess. You will have another try in the next screen.
  Can't see the image? Click here for an audible version in English.