טופס בקשת הנחה

* למילוי רק לאחר רישום לתנועה

*** על מנת שנוכל לדון בבקשה חובה למלא את כל הפרטים ***
פרטי חניך/חונךלמבקשי הנחת אחים- יש לציין זאת תחת נימוקים לבקשה יחד עם שמות כל האחים הפעילים בתנועה.

מחנה קיץ
פרטי מלווים

*** במידה ואחד המלווים הנו פעיל בתנועה יש לציין זאת בשדה "הערות" ***
ילדים מתחת לגיל שנתיים
פולין

פרטים לגבי הפעיל


פרטי הכיסאפרטי מלווהפרטי הורים

הכנסות חודשיות נוספות ומקורותיהם