שמחה לילד

דיווח על מפגש חניך חונך

לא ניתן להכניס תאריך עתידי

יש לרשום בצורה HH:MM

יש לרשום בצורה HH:MM.                                                                                                                                                               במידה ויום ההתחלה שונה מיום הסיום, יש לכתוב את שעת הסיום של היום האחרון לפעילות