מלגת הידידות ע"ש רס"ן סלים שופי  ז"ל לשנה"ל תשע"ז

| חזור אל טופס שמור קודם
המשך מאוחר יותר.

בכדי שתוכל להעלות את הטופס בעתיד, הכנס בבקשה כתובת דוא"ל ובחר סיסמה.

תכנית המלגות לבני ובנות העדה הדרוזית על שם לוחם סיירת מטכ"ל רס"ן סלים שופי ז"ל, גובשה ביוזמת חבריו ליחידה וממומנת על ידי הקרן לידידות בראשות מייסדה הרב יחיאל אקשטיין. 

המלגות מיועדות למסיימי שירות צבאי או שירות לאומי, שלומדים במוסדות אקדמאים מוכרים בארץ, במטרה לקדם ולסייע להם בהשתלבותם בחברה הישראלית.

גובה מלגת הידידות הינו בסך 10,000 ש"ח. סטודנטים הזכאים לה, יתנדבו בקהילה בהיקף של 100 שעות פעילות חברתית לשנת לימודים. 

תנאי הסף להגשת מועמדות:

1) בן לעדה הדרוזית שסיים שירות צבאי מלא או שירות לאומי.
2) בת לעדה הדרוזית ,שסיימה שירות לאומי.
3) לומד/ת במוסד אקדמי מוכר ללימודי תואר ראשון או לימודי הנדסאי.
4) סטודנטים שנה שנייה ללימודים ומעלה (למעט מקרים חריגים).
5) לדרוזים תושבי רמת הגולן : המלגה מיועדת לבעלי אזרחות ישראלית בלבד.

-      מועד אחרון להגשת הבקשה: 15.09.2016
-     לשאלות ובירורים יש לפנות למוקד הידידות 9779*

הנחיות למילוי הטופס והגשת מועמדות:

השדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

-תעודת זהות
-תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי.
-אישור קבלה ללימודים כסטודנט מן המניין לשנת הלימודים 2016/17
-תלוש שכר או שומה שנה קודמת - אב ( אם אין הכנסות יש לצרף דף ובו אישור / הצהרה על כך)
-תלוש שכר או שומה שנה קודמת - אם ( אם אין הכנסות יש לצרף דף ובו אישור / הצהרה על כך)
-תלוש שכר או שומה שנה קודמת - מועמד/ת ( אם אין הכנסות יש לצרף דף ובו אישור / הצהרה על כך)
-במקרה בו המשפחה מטופלת במחלקה לשירותים חברתיים יש לצרף אישור מחלקת הרווחה.

*ניתן להעלות קבצים עד גודל 2MB, כל אחד.

שימו לב
יש לשמור את מילוי הטופס על ידי סימון השדה המיועד לכך בראש העמוד.
באמצעות שמירת מילוי הטופס, תתאפשר כניסה על פי הצורך על מנת להשלים את הנתונים והמסמכים הנדרשים.
ניתן לשלוח למערכת את טופס הגשת המועמדות פעם אחת בלבד.
בדקו לפני שליחת הבקשה, שכל המסמכים מצורפים וכל הפרטים מדויקים.

Page 1

הנחיות למילוי הטופס והגשת מועמדות
שימו לב
יש לשמור את מילוי הטופס על ידי סימון השדה המיועד לכך בראש העמוד.
באמצעות שמירת מילוי הטופס, תתאפשר כניסה על פי הצורך על מנת להשלים את הנתונים והמסמכים הנדרשים.
ניתן לשלוח למערכת את טופס הגשת המועמדות פעם אחת בלבד.
בדקו לפני שליחת הבקשה, שכל המסמכים מצורפים וכל הפרטים מדויקים.

כתובת למשלוח הודעות ואמצעי יצירת קשר 
מידע ופרטים על המועמד/ת
צירוף צילום תעודת זהות
שירות צבאי / אזרחי/ לאומי
צירוף תעודת שחרור / אישור על שירות 
נתונים על מסגרת ותכנית הלימודים האקדמאית ומלגות
צירוף מסמכים אקדמיים
מידע על הכנסות חודשיות
צירוף תלושי שכר / שומות מס לשנה קודמת
תלוש משכורות עבור חודש אוגוסט 2016 (לשכירים) או דו"ח שומה לשנת 2015 (לעצמאים).
בני משפחה נוספים המתגוררים בבית ההורים
בני משפחה המתגוררים בביתך
הסבר על התאמתך לתוכנית

 

1.     הקרן מבהירה כי לא חלה עליך חובה חוקית או חובה אחרת למסור את המידע, כל מידע שתחליט/י למסור, יהא תלוי בהסכמתך ובבחירתך.

2.     מטרת קבלת המידע ע"י הקרן לבחון את התאמתך לקבלת מלגת לימודים מטעם הקרן.

3.     הקרן מודיעה כי מידע שיימסר אליה על ידך, יימסר רק למוסדות אקדמאים וארגונים נוספים המחלקים מלגות לימודים במגזר הדרוזי , וזאת ע"מ שאותו הגורם יכיר את העובדה שאתה מקבל מהקרן לידידות לאותה שנת לימודים.

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?