Cerere de asistenţă pentru:F.I.T.(Feedback Informed Treatment)Antrenament pentru forma terapeutică maximă - Eficacitate clinică sporită utilizând instrumente de feedback

Persoana responsabilă pentru această formă a pus la dispoziţie următoarele informaţii de contact:

info@terapiiscurte.org

0722 373 894

https://www.facebook.com/terapiiscurte.org