Teach For Thailand Fellowship Program 2017 |ใบสมัครส่วนที่ 1

Logo TFT

 

 

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 5 จะเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม 2560 โดยคุณสามารถลงทะเบียนขอมูลเบื้องต้นก่อนได้ ที่นี่

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ที่ เว็บไซต์ของเรา 

 

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณที่สนใจร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางการศึกษาไทย