ROSI Calculator HR

Korak br. 1: izračun troškova incidenta
Sigurnosne mjere koje su već sada implementirane, i koje mogu utjecati na vjerojatnost i/ili posljedice incidenta - npr. backup, antivirusna zaštita, zaštita od požara, i ostale mjere relevantne za ovaj incident. 
Npr. baze podataka, softver, dokumenti u elektroničkoj formi, dokumenti u papirnatoj formi, itd. 

Npr. hardver, uredski prostori, komunalije, namještaj, ostala infrastruktura, i sl. 

Odaberite valutu koju ćete koristiti u ovoj kalkulaciji.

Trošak pružatelja usluga i partnera koji će nastati kao posljedica ovog incidenta - npr. tehničari, čišćenje, PR i marketing, pravne usluge, financijske usluge, i sl. Takvi troškovi mogu biti vezani za organizacijsku jedinicu direktno pogođenu incidentom, ili za druge organizacijske jedinice koje su indirektno pogođene incidentom. Ako takvih troškova nema, upišite 0. 

Koju opremu ili robu ili materijal će biti potrebno nabaviti zbog štete koju je prouzročio incident? Ako takvih nema, upišite 0.

Npr. putni troškovi, bonusi, plaćeni prekovremeni rad, i sl. Ovi troškovi mogu biti direktno vezani za rješavanje incidenta, ili mogu biti indirektni - na primjer, rješavanje zaostataka u redovnom poslu. Ako takvih nema, upišite 0.

U slučaju da postoje ugovorni ili zakonski zahtjevi u smislu minimalne razine pružanje usluga ili isporuku proizvoda a organizacija nije sposobna poštivati te zahtjeve zbog posljedica incidenta. Ukoliko ovo nije relevantno za vas, upišite 0. 


Ukoliko takvih nema, upišite 0 ili ostavite ovo polje prazno. 

%
Marža se računa kao neto prihodi umanjeni za trošak pružanja usluga odnosno trošak proizvodnje proizvoda. 

Ukoliko vaša organizacija nije u mogućnosti pružati usluge/proizvode na očekivanom nivou, mogli biste izgubiti dio prihoda od postojećih klijenata. Uzmite u obzir gubitak prihoda tijekom samog incidenta (obzirom na duljinu trajanja nemogućnosti poslovanja), ali i gubitak prihoda od klijenata koji bi potpuno prestali poslovati s vama zbog posljedica incidenta - ovdje treba izračunati ukupne prihode koje biste izgubili tijekom cijelog trajanja poslovnog odnosa. Ako ovo nije relevantno za vas, upišite 0. 

Obzirom na negativne posljedice incidenta i obzirom da bi vaš menadžment i zaposleni bili fokusirani na rješavanje incidenta, vjerojatno ne bi bili u mogućnosti pribavljati nove klijente kao što biste to inače radili. Izračunajte vrijednost ukupnih prihoda koje biste ostvarili tijekom cijelog poslovnog odnosa sa takvim klijentima. Ukoliko ovo nije relevantno za vas, upišite 0. 

Iznos kojeg biste dobili od osiguravajućih društava jer ste osigurali imovinu koja je uništena tijekom incidenta. Ukoliko takvih ne bi bilo, upišite 0. 

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti). SLE = trošak vanjskih usluga + trošak nabave + troškovi zaposlenih + penali + ostali troškovi - naplata po policama osiguranja + (izgubljeni prihodi od postojećih klijenata + izgubljeni prihodi od potencijalnih klijenata) * prosječna marža

Uzmite u obzir prijetnje i ranjivosti, kao i postojeće sigurnostne mjere. 

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.) ALE = SLE * vjerojatnost (koliko često bi se incident mogao desiti).
   
   
Korak br. 2: Izračun troškova zaštite i koristi od iste
Ukoliko su godišnji troškovi sigurnosnih mjera (troškovi zaštite) manji od godišnje izloženosti riziku (ALE), onda će ove sigurnosne mjere biti profitabilne. I obrnuto.

Opišite jednu ili više sigurnosnih mjera koje biste koristili kako biste mitigirali negativne efekte incidenta kojeg ste opisali u koraku br. 1. 

Nakon što ste implementirali gore navedene sigurnosne mjere, koliko često bi se incident mogao dešavati? 

%
Koliko bi ove sigurnosne mjere umanjile ukupni trošak jednog incidenta (tj. SLE)? Sigurnosne mjere bi mogle skratiti vrijeme reakcije za rješavanje incidenta, skratiti trajanje samog incidenta, smanjiti broj lokacija/broj organizacijskih jedinica/broj procesa koji bi mogli biti zahvaćeni incidentom, smanjiti količinu podataka koja bi bila ugrožena, smanjiti količinu materijalne imovine koja bi bila ugrožena ili smanjiti stupanj oštećenja te imovine. Ukoliko umanjenja štete ne bi bilo, upišite 0.

Npr. vrijednost hardvera i ostale opreme, softvera, savjetodavnih usluga, usluga podrške tijekom implementacije, i sl. Uzmite u obzir i putne troškove, troškove obuke i ostalih troškova vaših zaposlenih koji bi radili na implementaciji tih sigurnosnih mjera. 

Koliko godina bi te mjere bile djelotvorne, prije nego postanu zastarjele (ili iz drugog razloga neupotrebljive)?

Koja je prodajna vrijednost sigurnosnih mjera nakon što više ne bi bile u uporabi? Npr. ukoliko je bila korištena neka oprema koja se može prodati, koja bi bila realna tržišna vrijednost za takvu opremu?

Svi troškovi (na godišnjoj razini) dobavljača i partnera koji su potrebni za normalno funkcioniranje sigurnosnih mjera - npr. održavanje, auditi, analize, konzalting, redovito obučavanje, testiranje, najam, troškovi infrastrukture, i sl. 

Na godišnjoj razini, kolika je količina rada zaposlenih potrebna za normalno funkcioniranje sigurnosnih mjera (izraženo u čovjek/danima). Tu se misli na zaposlene koji će morati rukovati, održavati, analizirati, testirati, poboljšavati i nadgledati te sigurnosne mjere; potrebno je uzeti u obzir i vrijeme zaposlenih koje će utrošiti na obuke. 

Ukupni troškovi jednog zaposlenog - brutto plaća, benefiti, te ostali troškovi. Na godišnjoj razini.

Ukupni broj radnih dana za jednog prosječnog zaposlenog tijekom jedne godine (za bilo koju poslovnu aktivnost). Uzmite u obzir vikende, praznike, bolovanja i sl., i oduzmite ih od 365.


Ukoliko takvih nema, upišite 0 ili ostavite polje praznim. 

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.)
 
 
Zaključak
Investicija u navedene sigurnosne mjere je isplativa ukoliko je zadnje polje u ovom kalkulatoru (ROSI) pozitivno.

Ukoliko je negativno, onda sigurnosne mjere nisu profitabilne.

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.) Trošak jednog incidenta (SLE), uzimajući u obzir efekte sigurnosnih mjera koje su implementirane. SLE (sa implementiranim sigurnosnim mjerama) = SLE (inicijalni, bez sigurnosnih mjera) * (100 - % umanjenja ukupnog troška jednog incidenta)

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.) Vrijednost izloženosti riziku tijekom jedne godine (ALE) uzimajući u obzir efekte sigurnosnih mjera. ALE = SLE (nakon što su implementirane sigurnosne mjere) * koliko često bi se incident mogao desiti (nakon što su sigurnosne mjere implementirane) 

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.) Vrijednost umanjenja izloženosti riziku tijekom jedne godine (ALE) kao posljedica implementacije sigurnosnih mjera. Umanjenje rizika = ALE (inicijalni, bez sigurnosnih mjera) - ALE (sa implementiranim sigurnosnim mjerama)

(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.) Ovo je vrijednost godišnjeg profita koji je stvoren ulaganjem u sigurnosne mjere. ROSI = umanjenje rizika − godišnji trošak zaštite

%
(Izračunat će se automatski, u vašoj valuti.) Ovo je profit koji se iskazuje kao postotak u odnosu na troškove sigurnosnih mjera. ROSI (postotak) = ROSI (u apsolutnom iznosu) / godišnji trošak zaštite * 100%

Kada kliknete 'Pošalji', podaci iz ovog obrasca će biti poslani na Vašu E-mail adresu.