לחצן צרפתית      לחצן ספרדית         לחצן רוסית        לחצן אנגלית

מכירת חמץ – ערב פסח תשע"ז

הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב דוד סתיו, יו"ר "ארגון רבני צהר" ורב העיר שהם, להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך י"ד בניסן ה'תשע"ז בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.מכירת החמץ תתקיים על ידי הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר ב- 09:00 בבוקר עפ"י שעון ישראל, 

יד' ניסן תשע"ו, 10 באפריל 2017

לאחר ביצוע המכירה החמץ שברשותכם עובר לבעלות הקונה.

חג כשר ושמח!

* מתן פרטים אישיים מוטעים, יכול לגרום לכך שלא יוצר אישור מכירת חמץ כראוי ולא ישלח אל מוכר החמץ עצמו.

                      

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?