טופס מילוי פרטים ראשוני לנופש לילדים עצמאיים

נופש זה מיועד לילדים בגילאי 9-18 בתפקוד עצמאי לנופש ייחודי ללא ההורים

(למילוי על ידי הורה או אפוטרופוס)

פרטי הילד

אנא רשום/מי את מספר החודש שבו היתם

פרטי התקשרות