מכירת החמץ של צהר דרך האינטרנט הסתיימה. אנו מאחלים לכולם חג פסח שמח

La vente du 'Hametz' sur
internet par l'Organisation Tzohar est finie.

En vous souhaitant joyeuse fête de Pessa'h!