מכירת החמץ של צהר דרך האינטרנט הסתיימה. אנו מאחלים לכולם חג פסח שמח

La vente du 'Hamets sur internet par l'Organisation Tzohar est fermée.

En vous souhaitant joyeuse fête de Pessa'h!