ישראל שבלב - טופס הרשמה

*יש למלא את הטופס באופן מפורט ולשלוח העתק של תעודת בגרות, תעודת שחרור/שירות לאומי וקורות חיים לכתובת esterd@idc.ac.il