שמחה לילד

השלמת פרטים למתנדב בעמותה

פרטים אישיים


פרטים של ההורים

אישורים

במידה והנך ממין זכר ומעל גיל 18, הנך מחויב למלא טופס אישור היעדר עבירות מין לאישור המשטרה.


שתהיה שנת התנדבות פוריה ומוצלחת!

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?