שמחה לילד

השלמת פרטים למתנדב בעמותה

פרטים אישיים


פרטים של ההורים

לתשומת לבך! 
לא ניתן להזין אצל אחד ההורים נייד זהה לנייד שלך או לחילופין נייד זהה לשני ההורים.

אישורים

בבשל היותך ממין זכר ומעל גיל 18, הנך מחויב למלא טופס אישור היעדר עבירות מין לאישור המשטרה. ניתן להוריד את הטופס בקישור הבא: