הרשמה ותשלום לתנועה - פעיל בתנועה

תנועת "כנפיים של קרמבו" מזמינה אתכם להירשם לפעילות שנתית, עשירה ומגוונת, לחונכים וחניכים כאחד. העלות השנתית לפעיל בתנועה הינה סמלית, (פעיל חדש חייב ברכישת חולצת מדים, פעיל ותיק יכול לרכוש חולצה נוספת, עלות החולצה 50 ש"ח נוספים).
התשלום נגבה באופן זהה מכל הפעילים בתנועה (חונכים וחניכים כאחד) מתוך תפיסה שכולם פעילים בתנועת הנוער כנפיים של קרמבו באופן שיוויוני וזהה ונתרמים מהפעילות המשותפת במידה שווה. הסבר לגבי דמי ההרשמה והפעילות השנתית.

ביטול ההרשמה

הודעת ביטולבגין דמי חבר ו/או תשלום למעפילם תחשב ככזו באם תימסר בכל אחת מהדרכים שלהלן ותיכנס לתוקף באופן מיידי עם קבלתה:

  • בעל פה- בטלפון או בהודעה בעלפה לרכז הבוגר בסניף
  • בדואר רשום
  • בדואר אלקטרוני
  • בפקסימילייה
  • באינטרנט
  • הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט בטלפון הנייד ולא תיחשב הודעת ביטול כדין
דמי רישום:
  • ניתן לבטל את ההרשמה בתוך 14 ימים מיום ההרשמה, בתנאי שהביטול יעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת ההשתתפות בפעילות
  • החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מדמי הרישום או 100 ש"ח , לפי הסכום הנמוך מבינהם.


** פרוט מדיניות ביטולים והחזרים ניתן למצוא באתר העמותה


ניתנת הנחת אחים - כל אח נוסף מקבל 10% הנחה מהעלות המלאה. יש להגיש בקשת הנחה בטופס המקוון.

"מבקשי הנחת אחיםשימו לב,
אין להמשיך לשלב התשלום בטרם קבלת תשובה וקישור לתשלום המעודכן למייל.
(עלול לקחת בין שבוע לשבועיים ימים)


פרטי המשתתף


פרטי הורים


עולה חדש נחשב למי שעלה לפני פחות מ-15 שנה


עולה חדש נחשב למי שעלה לפני פחות מ-15 שנה
פרטי סניף

פרטי המשלם

אישור הורים

אני מצהיר בזאת כי :

שימו לב


אישור חשיפה

העברת מידע לגורמי חוץ

אישור ליווי נסיעה

כחלק מנגישותה של כנפיים של קרמבו, התנועה מעמידה מערך היסעים לפעילות השבועית וממנה, שמאפשר לפעילים שאינם עצמאיים וזקוקים לתיווך אישי,להשתתף בפעילות באופן קבוע. את מערך ההיסעים מלווים בני נוער עצמאיים בגילאי 16-18 הפעילים בסניף.מערכי ההיסעים והכשרת מלווי ההסעות מוחזקים ומועברים בסניפים בהנחיית מחלקת בטיחות ומפעלים של התנועה.

להורי פעילים שאינם עצמאים וזקוקים לתיווך אישי ( חניכים עם צ"מ)

* לידיעתכם, "כנפיים של קרמבו" מבטחת את פעיליה בביטוח צד ג', לתשומת ליבכם הביטוח מכסה אך ורק פגיעה הנגרמת במהלך הפעילות בתנועה ועקב פעילות זו.