פניה להתנדבות בקרן לידידות

העדפות להתנדבות

דף 1 מתוך 4







שם ופרטים על המתנדב

יש למלא רק את פרטי נציג הקבוצה
דף 2 מתוך 4








אמצעי התקשרות

דף 3 מתוך 4




מידע כללי

דף 4 מתוך 4


מעוניין בעזרה במילוי הטופס?