Bestillingsskjema for prøvelisens                                          


Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å bestille gratis prøvelisens på Kikora til din skole. Ingen data registreres hos Kikora før du har trykket på sendknappen. Du kan når som helst gå tilbake, og endre dine valg før du sender inn din bestilling. Prøvelisensen varer kun i to uker, og vi anbefaler at skolen forbereder testen grundig og legger forholdene til rette for den. I starten av testperioden gir vi en introduksjon på telefon eller skype som viser kort hvordan dere kommer i gang. Det er en betingelse for å teste Kikora at dere setter av tid til denne korte introduksjonen (ca 15 minutter). Dersom det ikke har lykkes oss å sette opp denne introduksjonen i forkant av testen, vil testen bli kansellert. Det er også viktig at dere velger en periode til testing som passer med det øvrige pedagogiske opplegget for den eller de klassene som skal prøve Kikora. 


Har du problemer med din bestilling? Kontakt Kikora på tlf. 21 37 84 40 eller e-mail salg@kikora.no


.

Hvis skolen ikke bruker noen LMS, skriv "0". Kikora anbefaler inlogging via Feide, men støtter også Fronter og itslearning. 
Hvis du ønsker å bestille kurs, vennligst klikk her.