CoE logo
BIG DATA ECOSYSTEM

Aquest formulari neix amb l’objectiu d'identificar els principals actors de l'economia de les dades de Catalunya. Les dades que es recullin s’utilitzaran per determinar l'ecosistema català per tal de posicionar-lo com a referent a nivell europeu. 

Les dades que es recullin s'incorporaran al portal Data Landscape de la UE (http://datalandscape.eu/). Aquest portal té per objectiu definir, avaluar i mesurar l’economia de les dades a Europa. Al final del formulari es demana el vostre consentiment per poder publicar la informació que es faciliti. 

Company Description
Customer Sectors
Big Data Skills
Number of**:
Data Landscape Categorization

Please select the category that best describes your company (based on the categories defined in http://www.datalandscape.eu):
data landscape

Please select the category that best describes your company More information about categories in:http://www.datalandscape.eu/eu-data-landscape
Big Data Landscape

**Big Data Coe Information (not required at Data Landscape portal) 

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Eurecat  amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les seves dades podran ser cedides per formar part de l'ecosistema de EU Data Landscape. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.

Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Need assistance with this form?