CoE logo
BIG DATA ECOSYSTEM

Aquest formulari neix amb l’objectiu d'identificar els principals actors de l'economia de les dades de Catalunya. Les dades que es recullin s’utilitzaran per determinar l'ecosistema català per tal de posicionar-lo com a referent a nivell europeu. 

Les dades que es recullin s'incorporaran al portal Data Landscape de la UE (http://datalandscape.eu/). Aquest portal té per objectiu definir, avaluar i mesurar l’economia de les dades a Europa. Al final del formulari es demana el vostre consentiment per poder publicar la informació que es faciliti. 

Company Description
Customer Sectors
Big Data Skills
Number of**:
Data Landscape Categorization

Please select the category that best describes your company (based on the categories defined in http://www.datalandscape.eu):
data landscape

Please select the category that best describes your company More information about categories in:http://www.datalandscape.eu/eu-data-landscape
Big Data Landscape

**Big Data Coe Information (not required at Data Landscape portal) 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

·        Responsable:

FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

legal@eurecat.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

·        Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la inscripció i participació al projecte Big Data Ecosystem.

·        Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.

·        Destinataris: Les seves dades seran cedides al responsable del tractament del projecte DataLandscape

·        Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, acompanyant còpia del DNI.

·        Conservació: Tres mesos després de la finalització del projecte

·        Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web: www.eurecat.org

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.


Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.