שמחה לילד

דיווח על פעילות בבית חולים

יש לכתוב תאריך בפורמט הבא- DD/MM/2016
יש לכתוב שעה בפורמט הבא- HH:MM
יש לכתוב שעה בפורמט הבא- HH:MM