Πλατφόρμα Εγγραφών στις Εξετάσεις ÖSD
Ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών/Σχολείο μπορεί, αν είναι χρήστης της πλατφόρμας ÖSD, να διαχειρίζεται ομαδικά τους υποψήφιούς του.

Το όνομα χρήστη σας έχει αποσταλεί κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και αποτελείται από 3 πεζά λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 3 αριθμούς χωρίς κενά μεταξύ τους.


Σε αυτό το Email θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ξ.Γ./ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Με τα ακόλουθα στοιχεία θα σας δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα ÖSD. Προϋπόθεση να δηλώσετε ένα Email στο οποίο και θα σας αποσταλούν το "Όνομα χρήστη" και ο "Κωδικός εισόδου".Μπορεί να είναι το ίδιο με το "Email επικοινωνίας"


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Καταχωρήστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Δηλώστε εδώ την εξεταστική περίοδο  της αρχικής (συνολικής) εξέτασης

Δηλώστε εδώ τον τόπο της αρχικής (συνολικής) εξέτασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο/η υποψήφιος/α είναι 18 ετών και άνω, δεν μπορεί να εξεταστεί στις εξετάσεις KID και JUGENDVARIANTE.

Για τους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες προβλέπεται 50% επιπλέον χρόνος στην κατανόηση κειμένου (LV/Lesen) και στην παραγωγή γραπτού λόγου (SA/Schreiben). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά επικυρωμένο αντίγραφο της γνωμάτευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Σε περίπτωση μη διαθέσιμου Α.Μ.Κ.Α. καταχωρήστε Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου χωρίς κενά ανάμεσα στα γράμματα και τους αριθμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τα στοιχεία αυτής της καταχώρησης θα γίνει η αναζήτηση του Δελτίου Εξεταζόμενου!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (Για την έκδοση της απόδειξης εξετάστρων) 

Σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. του κηδεμόνα

Σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου συμπληρώστε τη Δ.Ο.Υ. του κηδεμόνα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Στο πρόγραμμα των εξετάσεων δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.
 • Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το έγγραφο με τα στοιχεία σας (Δελτίο εξεταζόμενου) και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία με φωτογραφία κλπ.).
 • Θα πρέπει να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν τη γραπτή εξέταση και 30 λεπτά πριν την προφορική.
 • Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο στους/στις υποψήφιους/ες.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος απαγορεύεται η έξοδος από το εξεταστικό κέντρο.
 • Για την προφορική εξέταση θα πρέπει να υπολογίσετε περίπου μιάμιση ώρα.
 • Οι υποψήφιοι του διπλώματος B2/Β2J έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ελληνογερμανικό-γερμανοελληνικό λεξικό.
 • Οι υποψήφιοι του διπλώματος C1/C1J και C2 έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μονόγλωσσο γερμανικό λεξικό.
 • Τα λεξικά πρέπει να τα έχετε μαζί σας (δεν διατίθενται λεξικά στο εξεταστικό κέντρο) και απαγορεύεται να έχουν μέσα σημειώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η κάτοχός του αποκλείεται από την εξέταση.
 • Μπορείτε να γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Απαγορεύεται επίσης η χρήση μολυβιού και στυλό που σβήνει.
 • Απαγορεύονται ρητά τα κινητά τηλέφωνα και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή όπως smartwatch. Σε περίπτωση που βρεθεί κινητό τηλέφωνο στα προσωπικά αντικείμενα του/της υποψηφίου/ιας ή υποψήφιος/α κάνει χρήση κινητού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή για οποιονδήποτε λόγο χτυπήσει κινητό κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο/η κάτοχός του αυτόματα αποκλείεται από την εξέταση.
 • Από τον Ιούνιο 2016 το ακουστικό μέρος της εξέτασης για τα επίπεδα Β1/Β1J, B2/B2J, C1/C1J και C2 διεξάγονται με ακουστικά. Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος να χρησιμοποιήσει άλλη πηγή αναπαραγωγής ήχου.
 • Θα παραλάβετε την απόδειξη εξόφλησης των εξέταστρων την ημέρα της εξέτασης.
 • Την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα μπορείτε να τα δείτε online, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ του/της υποψηφίου/ιας όπως δηλώθηκε κατά την εγγραφή στο αντίστοιχο πεδίο.