Πλατφόρμα Εγγραφών στις Εξετάσεις ÖSD
Ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών/Σχολείο μπορεί, αν είναι χρήστης της πλατφόρμας ÖSD, να διαχειρίζεται ομαδικά τους υποψήφιούς του.

Το όνομα χρήστη σας έχει αποσταλεί κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και αποτελείται από 3 πεζά λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 3 αριθμούς χωρίς κενά μεταξύ τους.


Σε αυτό το Email θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ξ.Γ./ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Με τα ακόλουθα στοιχεία θα σας δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα ÖSD. Προϋπόθεση να δηλώσετε ένα Email στο οποίο και θα σας αποσταλούν το "Όνομα χρήστη" και ο "Κωδικός εισόδου".Μπορεί να είναι το ίδιο με το "Email επικοινωνίας"


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Καταχωρήστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΟΣΟΧΗ! Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι υποψήφιοι στα επίπεδα Α1, Α2, Β2 και Γ1 έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται ανεξάρτητα στα γραπτά ή τα προφορικά, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να λάβουν μέρος την πρώτη φορά στη συνολική εξέταση.


ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Δηλώστε εδώ την εξεταστική περίοδο  της αρχικής (συνολικής) εξέτασης

Δηλώστε εδώ τον τόπο της αρχικής (συνολικής) εξέτασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο/η υποψήφιος/α είναι 18 ετών και άνω, δεν μπορεί να εξεταστεί στις εξετάσεις KID και JUGENDVARIANTE.

Για τους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες προβλέπεται 50% επιπλέον χρόνος στην παραγωγή γραπτού λόγου (Schreiben). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά επικυρωμένο αντίγραφο της γνωμάτευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Σε περίπτωση μη διαθέσιμου Α.Μ.Κ.Α. καταχωρήστε Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου χωρίς κενά ανάμεσα στα γράμματα και τους αριθμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τα στοιχεία αυτής της καταχώρησης θα γίνει η αναζήτηση του Δελτίου Εξεταζόμενου!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (Για την έκδοση της απόδειξης εξετάστρων) 

Σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. του κηδεμόνα

Σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου συμπληρώστε τη Δ.Ο.Υ. του κηδεμόνα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Στο πρόγραμμα των εξετάσεων δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.
 • Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το έγγραφο με τα στοιχεία σας (Δελτίο εξεταζόμενου) και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία με φωτογραφία κλπ.).
 • Θα πρέπει να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν τη γραπτή εξέταση και 30 λεπτά πριν την προφορική.
 • Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο στους/στις υποψήφιους/ες.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος απαγορεύεται η έξοδος από το εξεταστικό κέντρο.
 • Για την προφορική εξέταση θα πρέπει να υπολογίσετε περίπου μιάμιση ώρα.
 • Οι υποψήφιοι του διπλώματος B2/Β2J έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ελληνογερμανικό-γερμανοελληνικό λεξικό.
 • Οι υποψήφιοι του διπλώματος C1/C1J και C2 έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μονόγλωσσο γερμανικό λεξικό.
 • Τα λεξικά πρέπει να τα έχετε μαζί σας (δεν διατίθενται λεξικά στο εξεταστικό κέντρο) και απαγορεύεται να έχουν μέσα σημειώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η κάτοχός του αποκλείεται από την εξέταση.
 • Μπορείτε να γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Απαγορεύεται επίσης η χρήση μολυβιού και στυλό που σβήνει.
 • Απαγορεύονται ρητά τα κινητά τηλέφωνα και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή όπως smartwatch. Σε περίπτωση που βρεθεί κινητό τηλέφωνο στα προσωπικά αντικείμενα του/της υποψηφίου/ιας ή υποψήφιος/α κάνει χρήση κινητού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή για οποιονδήποτε λόγο χτυπήσει κινητό κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο/η κάτοχός του αυτόματα αποκλείεται από την εξέταση.
 • Από τον Ιούνιο 2016 το ακουστικό μέρος της εξέτασης για τα επίπεδα Β1/Β1J, B2/B2J, C1/C1J και C2 διεξάγονται με ακουστικά. Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος να χρησιμοποιήσει άλλη πηγή αναπαραγωγής ήχου.
 • Θα παραλάβετε την απόδειξη εξόφλησης των εξέταστρων την ημέρα της εξέτασης.
 • Την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα μπορείτε να τα δείτε online, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ του/της υποψηφίου/ιας όπως δηλώθηκε κατά την εγγραφή στο αντίστοιχο πεδίο.