משרתות באמונה

טופס בקשה לדחיית גיוסהבקשה מחייבת צירוף קובץ רלוונטי המעיד על הרשמה למכינה / מדרשה / שנת שירות לשנה"ל הקרובה.