טופס רישום

פרטים אישיים של הנרשם/ת


פרטי הארגון

פרטי התשלום

***יש להדגיש- יש להירשם בכרטיס זה במקביל להסדרת תשלום בהעברה בנקאית!!!***
את התשלום יש להסדיר או באמצעות העברת בנקאית או בהמחאה ביום ההשתלמות טרם תחילת המפגש*

פרטי הארגון: מתאם לפיתוח משאבי אנוש בארגונים חברתיים ע"ר 580527992
המחאה יש לכתוב לפקודת "מתאם לפיתוח משאבי אנוש בארגונים חברתיים",
ולהעבירה לכתובת מייל: rotem@mitam-hr.org

פרטים להעברה בנקאית: הבנק הבינלאומי מס' בנק - 31, מס' חשבון -293210, סניף סביון מס'- 38 (אנא עדכנו אותנו לאחר ביצוע ההעברה).