Rejestracja pracownika / Registration employee /  сотрудник регистрации (1)


Data format: MM/DAY/YEAR