מלגת הקרן לידידות לבני המיעוטים לשנה"ל תשע"ח

| חזור אל טופס שמור קודם
המשך מאוחר יותר.

בכדי שתוכל להעלות את הטופס בעתיד, הכנס בבקשה כתובת דוא"ל ובחר סיסמה.

הקרן לידידות בראשות מייסדה הרב יחיאל אקשטיין, 

מחלקת מלגות לימודים לבני המיעוטים בישראל, 

אשר סיימו שירות צבאי או לאומי, כאות הוקרה לתרומתם למדינה ובמטרה לקדם ולסייע להם 

בהשתלבותם בחברה הישראלית ובשוק התעסוקה.


גובה מלגת הידידות עומד על 5000 ₪ לשנה אקדמאית.

סטודנטים הזכאים למלגה יתנדבו בקהילה בהיקף של 50 שעות פעילות חברתית במהלך שנת הלימודים.

גובה מלגת הידידות עומד על 10,000 ₪ לשנה אקדמאית.

סטודנטים הזכאים למלגה יתנדבו בקהילה בהיקף של 100 שעות פעילות חברתית במהלך שנת הלימודים.

1) צעיר בדואי שסיים שירות צבאי או שירות לאומי מלא ותקין.

2) צעירה בדואית שסיימה שירות לאומי או שירות צבאי מלא ותקין.

3) לומד/ת במוסד אקדמי מוכר בארץ, ללימודי תואר ראשון או הנדסאים.

4) סטודנטים שנה שנייה ללימודים ומעלה (למעט מקרים חריגים).


1)    בן מהעדה הנוצרית שסיים שירות צבאי או שירות לאומי מלא.

2)   בת מהעדה הנוצרית, שסיימה שירות צבאי או שירות לאומי מלא.

3)   לומד/ת במוסד אקדמי מוכר ללימודי תואר ראשון/ לימודי הנדסאי.

4)   סטודנטים שנה שנייה ללימודים ומעלה (למעט מקרים חריגים). 

1)    בן לעדה הדרוזית/הצ'רקסית שסיים שירות צבאי או שירות לאומי מלא.

2)   בת לעדה הדרוזית/הצ'רקסית , שסיימה שירות לאומי מלא.

3)   לומד/ת במוסד אקדמי מוכר ללימודי תואר ראשון/ לימודי הנדסאי.

4)   סטודנטים שנה שנייה ללימודים ומעלה (למעט מקרים חריגים).

5)   תושבי רמת הגולן תינתן עדיפות לבעלי אזרחות ישראלית.

מועד אחרון להגשת הבקשה: 30.09.2017 עד השעה 23:59

   לשאלות ובירורים יש לפנות למוקד הידידות 9779*


הנחיות למילוי הטופס והגשת מועמדות:

השדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

1) תעודת זהות
2) תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי.
3) אישור קבלה ללימודים כסטודנט מן המניין לשנת הלימודים 2017/18
4) הכנסות:
    א. השתכרות אב (במידה והמועמד אינו נשוי) :
   שכירים: תלוש שכר אחרון. 
   עצמאים, שומה שנה קודמת  ( אם אין הכנסות יש לצרף דף ובו אישור / הצהרה על כך)
   ב. השתכרות אם (במידה והמועמד אינו נשוי) :
   שכירים: תלוש שכר אחרון. 
   עצמאים, שומה שנה קודמת  ( אם אין הכנסות יש לצרף דף ובו אישור / הצהרה על כך)
   ג. השתכרות  מועמד/ת:
   תלוש שכר אחרון.  ( אם אין הכנסות יש לצרף דף ובו אישור / הצהרה על כך)
5) משפחה מטופלת במחלקה לשירותים חברתיים:  אישור מחלקת הרווחה.

*ניתן להעלות קבצים עד גודל 2MB, כל אחד.

שימו לב
יש לשמור את מילוי הטופס על ידי סימון השדה המיועד לכך בראש העמוד.
באמצעות שמירת מילוי הטופס, תתאפשר כניסה על פי הצורך על מנת להשלים את הנתונים והמסמכים הנדרשים.
ניתן לשלוח למערכת את טופס הגשת המועמדות פעם אחת בלבד.
בדקו לפני שליחת הבקשה, שכל המסמכים מצורפים וכל הפרטים מדויקים.

הנחיות למילוי הטופס והגשת מועמדות
שימו לב
יש לשמור את מילוי הטופס על ידי סימון השדה המיועד לכך בראש העמוד.
באמצעות שמירת מילוי הטופס, תתאפשר כניסה על פי הצורך על מנת להשלים את הנתונים והמסמכים הנדרשים.
ניתן לשלוח למערכת את טופס הגשת המועמדות פעם אחת בלבד.
בדקו לפני שליחת הבקשה, שכל המסמכים מצורפים וכל הפרטים מדויקים.

b
כתובת למשלוח הודעות ואמצעי יצירת קשר 
3

b
מידע ופרטים על המועמד/ת
b
צירוף צילום תעודת זהות
b
שירות צבאי / לאומי
b
צירוף תעודת שחרור מצה"ל / אישור על שירות לאומי 
b
נתונים על מסגרת ותכנית הלימודים האקדמאית ומלגות
b
צירוף מסמכים אקדמיים
מידע על הכנסות חודשיות
צירוף אישור המחלקה לשירותים חברתיים
b
צירוף מסמכי הכנסות
תלוש משכורות עבור חודש  אחרון (לשכירים) או דו"ח שומה לשנת 2016 (לעצמאים).
צירוף תלוש/ שומה - אב
b
תלוש/ שומה - אם
b
צירוף מסמכי הכנסה מועמד
b
צירוף מסמכים שומה בן זוג
b
בני משפחה נוספים המתגוררים בבית ההורים
b
בני משפחה המתגוררים בביתך
b
הסבר על התאמתך לתוכנית
b

 

1.     הקרן מבהירה כי לא חלה עליך חובה חוקית או חובה אחרת למסור את המידע, כל מידע שתחליט/י למסור, יהא תלוי בהסכמתך ובבחירתך.

2.     מטרת קבלת המידע היא לבחון את התאמתך לקבלת מלגת לימודים מטעם הקרן.

3.     הקרן מודיעה כי מידע שיימסר אליה על ידך, יימסר רק למוסדות אקדמאים וארגונים נוספים המחלקים מלגות לימודים לבני המיעוטים בישראל , וזאת ע"מ שאותו הגורם יכיר את העובדה שאתה מקבל מלגה מהקרן לידידות לאותה שנת לימודים.

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?