Logo

טופס הצטרפות לחברות במועצה הישראלית לבנייה ירוקה


אנו שמחים מאד על הצטרפותכם כחברי מועצה ומצפים לשיתוף פעולה פורה לצורך הרחבת וטיפוח הקהילה המקצועית העוסקת בבנייה ירוקה, קידום השוק ויצירת מרחב בנוי בר קיימא במדינת ישראל. 


אנא מלא/י את הפרטים בטופס הצטרפות. 

פרטי ארגון

אנא מלא/י את שמו הרשמי של הארגון

9 ספרות


נא להזין ספרות בלבד
אנא בחר/י בכל תחומי הפעילות של הארגון. במידה ויש תחומי פעילות נוספות שאינם מופיעים, אנא סמנ/י "אחר" ופרט/י.

אנא בחר/י בכל תחומי הייעוץ של הארגון. במידה ויש תחומי ייעוץ נוספות שאינם מופיעים, אנא סמנ/י "אחר" ופרט/י.

קובץ תמונה בנפח עד 40K
פרטי מנכ"ל/יתיש להזין 10 ספרות הפותחות ב "05" וספרות בלבדפרטי ממלא/ת הטופסיש להזין 10 ספרות הפותחות ב "05" וספרות בלבד
איש/אשת קשר נוספ/תיש להזין 10 ספרות הפותחות ב "05" וספרות בלבד
איש/אשת קשר לצורכי הנהלת חשבונות

אישור תקנון המועצה