זכר למחצית השקל - פורים תש"ף

לוגו צהר 2017
פרטי התורם/תאנא הקפידו על 9 ספרות

נא לציין מספרים בלבד (ללא מקף)
לפי הפוסקים ערך מחצית השקל עומד על 22 ש"ח לשנת תש"ף.

* התרומה מוכרת על פי סעיף 46 למס הכנסה.
* למתן סכום אחר או תרומה חודשית לפי בחירה, אנא לחצו כאן