מחצית השקל - פורים תשע"ט

לוגו צהר 2017
פרטי התורם/תאנא הקפידו על 9 ספרות

נא לציין מספרים בלבד (ללא מקף)לפי הפוסקים ערך מחצית השקל עומד על 22 ש"ח לשנת תשע"ט.

* התרומה מוכרת על פי סעיף 46 למס הכנסה.