| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

הדבר הבא

דיווח שעות התמחות
 
 דיווח* יש למלא את כמות השעות שבוצעו בכל יום. חלק משעה יש לייצג באופן עשרוני (לדוגמא שעתיים וחצי יש להקליד: 2.5)יש לשלוח דוח זה של סיכום השעות למעסיק אחת לחודש בלבד!