Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων 2022-2023.  Αίτηση Κέντρου Νεότητας

Οι αιτήσεις του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας ΔΕΝ  παραλαμβάνονται πλεον από τον ΚΟΚΕΝ.

Θα υποβάλλονται κατευθείαν στον ΟΝΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα.

 

Επόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Ιανουαρίου 2023 

 

All Rights Reserved