טופס בקשה לשיבוץ התנדבות

loפרטי הארגון

כמה פעמים בחודש ההתנדבות, כמה שעות בכל פעם, באיזה יום ושעותאיש הקשר במקום ההתנדבות: