טופס בקשה לשיבוץ התנדבות

lo



פרטי הארגון









כמה פעמים בחודש ההתנדבות, כמה שעות בכל פעם, באיזה יום ושעות



איש הקשר במקום ההתנדבות: