JAPAN EXPO 2017

 

JAPAN EXPO IN THAILAND 2017

1 – 3 กันยายน 2017 | 11.00 – 20.00 น. | ชั้น 5 สยามพารากอนที่เดิม | เข้างานฟรี!

 

ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะคะ
สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานค่ะ

 

งานของเราได้รับการสนับสนุนจาก J-LOP4 หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่คอนเทนท์ของประเทศญี่ปุ่น

ผู้จัดงานจึงจำเป็นที่ต้องทำรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงาน

เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงานในปีต่อๆไป 

 

ข้อมูลส่วนตัวจากการลงทะเบียน จะไม่มีการนำไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อการอื่นใด

นอกจากการประชาสัมพันธ์งานของผู้จัดงาน ซึ่งสามารถแจ้งขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ค่ะ

 

เพื่อเป็นการขอบพระคุณทุกท่าน ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้ร่วมลุ้น

 

- บัตรล่องเรือสำราญหรู Costa NeoRomantica 2 ประเทศ จาก Costa Cruise Thailand มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน)

- Pocket Wifi ใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน จาก Tripizee จำนวน 5 รางวัล

- JR Pass บัตรโดยสารรถไฟในญี่ปุ่น ประเภท 7 วัน จาก Tripizee จำนวน 2 รางวัล

- บัตรรับประทานอาหาร จาก MARRIOTT MARQUIS BANGKOK QUEEN'S PARK ห้องอาหาร Goji Kitchen & Bar (Dinner Buffet) จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) 

- บัตรเงินสด มูลค่า 1,000 บาท สามารถใช้ได้ทุกห้องอาหารที่ MARRIOTT MARQUIS BANGKOK QUEEN'S PARK จำนวน 2 รางวัล

- บัตรกำนัลทำสปาจาก ROHTO ASIA HERB มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

 รางวัลเหล่านี้จะประกาศทางหน้าแฟนเพจในวันที่ 11 กันยายน