Teach For Thailand Fellowship Program 2018 |ลงทะเบียน

Logo TFT

 

ขณะนี้โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ ได้ปิดรับสมัครแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของโครงการฯ ได้ ที่นี่

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณที่สนใจร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางการศึกษาไทย ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครโครงการฯ ในรุ่นถัดไปได้ที่ Facebook รือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ที่ เว็บไซต์ของเรา