Регистрация за участие в програма Заедно в час


Добре дошли в първата стъпка от нашия процес на подбор!

 

Какво е важно да знаете?

Програма Заедно в час е работен ангажимент на пълно работно време. Като участник в нея, за период от две години, Вие ще преподавате като редовен учител в училище. Ние работим в училища, където децата показват ниски резултати и мотивация за учене и имат нисък социално-икономически статус.

 

Кандидатурата Ви за участие в програмата ще е завършена, след като попълните и изпратите настоящия формуляр, който се състои от 2 страници.

 

Всички полета трябва да се попълнят на български език, използвайки кирилица. 

 

Желаем Ви успех!

Информация за контакт
Информация за статусИнформацията за пол, възраст и регион се събира от Заедно в час единствено за статистически цели и не се отразява по никакъв начин на оценката на кандидатурата Ви.

Висше образование


Ако сте завършили чуждестранен университет, моля посочете съответващата оценка по скалата от 2 до 6. Ако все още не сте завършили, посочете успеха си до момента.

**Година на успешно или очаквано полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
Предишен опит
За да Ви подкрепим качествено в процеса на кандидатстване, искаме да Ви опознаем по-добре - моля, изберете всички твърдения, които се отнасят до опита Ви до момента - минал и настоящ (тази информация няма отношение за оценяването на Вашата кандидатура):

Учителска правоспособностТази информация се събира само за статистически цели. Заедно в час не изисква от кандидатите да имат учителска правоспособност или стаж като учител и не дава предимство на кандидатите, които имат такива.
Допълнителна информацияNeed assistance with this form?