Anseye Pou Ayiti: Expression d'Intérêt 2018

Aplikasyon 2018:

31 mas 2018 te dat limit pou aplike pou kowòt 2018. Pou tout kandida ki te soumèt dosye yo anvan dat limit la, ekip Anseye Pou Ayiti pral kontakte kandida yo (pa imèl oswa SMS) 18 avril 2018 pou pwochèn etap pwosesis la. Mèsi anpil pou enterè w nan Anseye Pou Ayiti - pou elèv yo, pou peyi nou!