Bestill prøvetilgang

Fyll ut skjemaet under for å gi din skole/kommune/fylkeskommune muligheten til å prøve ut et av Norges mest utbredte digitale læremiddel. 
For andre spørsmål kan du kontakte oss på telefon 21 37 84 40 
eller e-post.


Kikora skal være enkelt å ta i bruk. Det er allikevel nyttig med en kort introduksjon til hvordan du kan sette opp dine elevgrupper, tildele elevene dine gjøremål og lese rapportene på elevenes arbeid og fremgang. For å være sikker på at dere får mest mulig ut av deres prøvetilgang, tilbyr vi et webinar på 20 minutter som må gjennomføres før dere setter i gang med utprøving.
Prøvetiden vil være to hele påfølgende uker etter gjennomført webinar.