גם אני תורם לצהר!

לוגו - צהר 2017 - שוכב
Edit section title
לטופס באנגלית
פרטי התרומה


* התרומה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
פרטי התורם
נא לציין מספרים בלבד (ללא מקף)


כתובת למשלוח הקבלה בדוארהמשך התהליך יכול לקחת מס' שניות, אנא היאזרו בסבלנות.