logodavidson
השתלמויות מורים
שימו לב: הכנס יתקיים באופן מקוון, לינק לזום יישלח בהמשך

פרטים טכניים

אין צורך להירשם במערכת מצפן

פרטי המורהנא להזין 9 ספרותכתובת
פרטי בית הספרפרטים נוספיםסדנאות בקבוצות קטנות
ההשתתפות בסדנאות היא על בסיס מקום פנוי (נשתדל להיענות לבחירתכם ככל הניתן), 
נא לא לבחור את אותה הסדנה פעמיים.


סדנאות בקבוצות קטנות
ההשתתפות בסדנאות היא על בסיס מקום פנוי (נשתדל להיענות לבחירתכם ככל הניתן), 
נא לא לבחור את אותה הסדנה פעמיים.


אישורים


פרטי ממשק מוודל

שימו לב: בסיום ההרשמה ישלח מייל עם שם משתמש וסיסמא למערכת ה- Moodle.