Larcier Opleiding

Studienamiddag: WELKE VERPLICHTINGEN GELDEN IN HET KADER VAN DE WCO VOOR CIJFERBEROEPERS? 

20 maart 2018 - Communicatieloft, Gent (13u30-17u15)
Deelnemer

Voeg een deelnemer toe
FacturatieKMO-portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier
De registratie van de hierboven vermelde gegevens gebeurt uitsluitend voor commerciĆ«le en administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. MEM