Big Data Catalonia

Big Data Catalonia és una iniciativa que té per objectiu identificar totes les empreses i agents que hi ha a la cadena de valor de l'economia de les dades a Catalunya per crear sinèrgies i promoure el país com un dels principals pols d'activitat del sector a Europa. La iniciativa és promoguda pel Centre d’Excel·lència en Big Data de Barcelona i el Clúster Digital de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya mitjançant SmartCatalonia.


Respon aquest breu formulari i formaràs part del mapa de Big Data Catalonia i aparèixer al mapa i llistat que publicarem* (English version):


Descripció de l'empresa
Descripció de les característiques Big Data
Big Data Landscape

Data holders: These include holders of different type of data, from Public Sector Information (Government data) to scientific, business and sensor-provided data. In some cases these are owned by specific bodies, such as government or research organisations. 
Support Tools & Technologies: They cover all the support tools, tecnologies and infrastructures, commercial and open source, that act on a more infrastructural level (e.g. Hadoop on premises, cluster service etc.). The infrastructures are often provided by large vendors, they cover many of the specific functionalities. 
Marketplaces: Services where data are stored, curated and exchanged, it includes marketplaces.
Analytics: Represents arguably the core sector of big data. It includes a wide variety of products such as Analytics platforms; Social analytics; BI; AI; Statistical computing; Machine learning; Visualisation; Unstructured data. 
Vertical apps: It includes analytical tools devoted to specific verticals such as marketing, legal , government, science, health, finance. 
Data Users: The final users of the data, once they have been elaborated by "data market" players. Any sector of the economy can benefit from "data based innovation" to derive economic and social benefits. For instance, the retail industry can better manage its logistics and thereby increase efficiency by analysing purchasing habits. It is well known that high-quality clients are a necessary factor for innovation to occur, and it is no different in the data economy. 

Enabling players: They include Venture Capitalists that provide risk funding to data start-ups; incubators that support their growth; research institutes that enable innovation; training organizations that provide the right skills; and public regulators such as the European Commission that can have a big influence on the development of the sector through for instance its data protection directives.

**Només es publicaran les dades corresponents al nom, descripció, adreça i web de l'empresa. Les altres dades seran emprades de forma agregada amb finalitats estadístiques. 
**Inclouen empreses de capital risc que proporcionen fons de risc per a la creació de dades; incubadores que donen suport al seu creixement; instituts de recerca que permeten la innovació; organitzacions de formació que proporcionen les competències adequades; i els reguladors públics com la Comissió Europea que poden tenir una gran influència en el desenvolupament del sector a través de, per exemple, les seves directrius de protecció de dades.
***Treballadors on la seva funció principal està relacionada amb l'adquisició, gestió, anàlisi, explotació o estratègia de dades.
1/2
logos
logos suport

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Eurecat  amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les dades corresponents al nom, descripció, adreça i web es podran publicar per formar part de l'ecosistema de Big Data Catalonia. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.

Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.15. Indica la importància de dedicació dels equips de dades de l'empresa a cadascun dels següents camps d'aplicació (essent 1 gens important i 5 molt important)
Les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Eurecat  amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les dades corresponents al nom, descripció, adreça i web es podran publicar per formar part de l'ecosistema de Big Data Catalonia. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.

Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

17. Indica la importància de dedicació dels equips de dades de l'empresa a cadascun dels següents camps d'aplicació (essent 1 gens important i 5 molt important)
Les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Eurecat  amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les dades corresponents al nom, descripció, adreça i web es podran publicar per formar part de l'ecosistema de Big Data Catalonia. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.

Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.15. A quins dels següents àmbits van dirigits els serveis/productes que ofereix l'empresa (1 gens important 5 molt important)
Les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Eurecat  amb la finalitat d'informar-lo de les activitats del Centre o d'altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les dades corresponents al nom, descripció, adreça i web es podran publicar per formar part de l'ecosistema de Big Data Catalonia. Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.

Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.