Big Data Catalonia

Big Data Catalonia és una iniciativa que té per objectiu identificar totes les empreses i agents que hi ha a la cadena de valor de l'economia de les dades a Catalunya per crear sinèrgies i promoure el país com un dels principals pols d'activitat del sector a Europa. La iniciativa és promoguda pel Centre d’Excel·lència en Big Data de Barcelona i el Clúster Digital de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya mitjançant SmartCatalonia.


Respon aquest breu formulari i formaràs part del mapa de Big Data Catalonia i aparèixer al mapa i llistat que publicarem* (English version):


Descripció de l'empresa
Descripció de les característiques Big Data
Big Data Landscape

Data holders: These include holders of different type of data, from Public Sector Information (Government data) to scientific, business and sensor-provided data. In some cases these are owned by specific bodies, such as government or research organisations. 
Support Tools & Technologies: They cover all the support tools, tecnologies and infrastructures, commercial and open source, that act on a more infrastructural level (e.g. Hadoop on premises, cluster service etc.). The infrastructures are often provided by large vendors, they cover many of the specific functionalities. 
Marketplaces: Services where data are stored, curated and exchanged, it includes marketplaces.
Analytics: Represents arguably the core sector of big data. It includes a wide variety of products such as Analytics platforms; Social analytics; BI; AI; Statistical computing; Machine learning; Visualisation; Unstructured data. 
Vertical apps: It includes analytical tools devoted to specific verticals such as marketing, legal , government, science, health, finance. 
Data Users: The final users of the data, once they have been elaborated by "data market" players. Any sector of the economy can benefit from "data based innovation" to derive economic and social benefits. For instance, the retail industry can better manage its logistics and thereby increase efficiency by analysing purchasing habits. It is well known that high-quality clients are a necessary factor for innovation to occur, and it is no different in the data economy. 

Enabling players: They include Venture Capitalists that provide risk funding to data start-ups; incubators that support their growth; research institutes that enable innovation; training organizations that provide the right skills; and public regulators such as the European Commission that can have a big influence on the development of the sector through for instance its data protection directives.

**Només es publicaran les dades corresponents al nom, descripció, adreça i web de l'empresa. Les altres dades seran emprades de forma agregada amb finalitats estadístiques. 
**Inclouen empreses de capital risc que proporcionen fons de risc per a la creació de dades; incubadores que donen suport al seu creixement; instituts de recerca que permeten la innovació; organitzacions de formació que proporcionen les competències adequades; i els reguladors públics com la Comissió Europea que poden tenir una gran influència en el desenvolupament del sector a través de, per exemple, les seves directrius de protecció de dades.
***Treballadors on la seva funció principal està relacionada amb l'adquisició, gestió, anàlisi, explotació o estratègia de dades.
1/2
logos
logos suport
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

·        Responsable:

FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

legal@eurecat.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

·        Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la inscripció i participació en el projecte Big Data Catalonia.

·        Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest formulari.

·        Destinataris: Les seves dades seran cedides al responsable del tractament del projecte DataLandscape EU.

·        Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, acompanyant còpia del DNI.

·        Conservació: Tres mesos després de la finalització del projecte

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.15. Indica la importància de dedicació dels equips de dades de l'empresa a cadascun dels següents camps d'aplicació (essent 1 gens important i 5 molt important)De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

·        Responsable:

FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

legal@eurecat.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

·        Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la inscripció i participació en el projecte Big Data Catalonia.

·        Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest formulari.

·        Destinataris: Les seves dades seran cedides al responsable del tractament del projecte DataLandscape EU.

·        Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, acompanyant còpia del DNI.

·        Conservació: Tres mesos després de la finalització del projecte

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

17. Indica la importància de dedicació dels equips de dades de l'empresa a cadascun dels següents camps d'aplicació (essent 1 gens important i 5 molt important)De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

·        Responsable:

FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

legal@eurecat.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

·        Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la inscripció i participació en el projecte Big Data Catalonia.

·        Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest formulari.

·        Destinataris: Les seves dades seran cedides al responsable del tractament del projecte DataLandscape EU.

·        Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, acompanyant còpia del DNI.

·        Conservació: Tres mesos després de la finalització del projecte

FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.15. A quins dels següents àmbits van dirigits els serveis/productes que ofereix l'empresa (1 gens important 5 molt important)De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

·        Responsable:

FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

legal@eurecat.org

Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

·        Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la inscripció i participació en el projecte Big Data Catalonia.

·        Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest formulari.

·        Destinataris: Les seves dades seran cedides al responsable del tractament del projecte DataLandscape EU.

·        Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, acompanyant còpia del DNI.

·        Conservació: Tres mesos després de la finalització del projecte
FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.