צהר פיקוח מזון בע"מ

מכירת חמץ – ערב פסח תשע"ט

הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב אורן דובדבני, ראש מערך הכשרות "צהר פיקוח מזון" להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך י"ד בניסן ה'תשע"ט בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.
פרטי העסק

פרטי הבעליםלמניעת כפילויות וזיהוי המכירה שלכם במערכת


לכתובת מייל זאת, יישלח אישור מכירת החמץמכירת החמץ תתקיים על ידי הרב אורן דובדבני, ראש מערך הכשרות "צהר פיקוח מזון" 

ב- 09:00 בבוקר עפ"י שעון ישראל, 

יד' ניסן תשע"ט, 19 באפריל 2019

לאחר ביצוע המכירה החמץ שברשותכם עובר לבעלות הקונה.

חג כשר ושמח!

* מתן פרטים אישיים מוטעים, יכול לגרום לכך שלא יווצר אישור מכירת חמץ כראוי ולא ישלח אל מוכר החמץ עצמו.


שים לב, על ידי משלוח הטופס את/ה מסכים/מה ומאשר/ת לחברת צהר פיקוח מזון בע"מ לשמור את פרטיך ולעשות בהם שימוש לשם משלוח הודעות בנוגע למכירת חמץ בשנים הבאות ולשם משלוח הודעות ועדכונים הנוגעים לפעילות מערך הכשרות של צהר, המופעל על ידי החברה.

באפשרותך לחזור בך מהסכמתך זו בכל עת באמצעות משלוח הודעה לכתובת: kashrut@tzohar.org.il.
150