logodavidson
מבחן מיון מ"ח
פרטים טכניים

פרטי התלמיד/הכתובתפרטי בית הספר
פרטי הוריםפרטים נוספיםמסמכים נלווים


בחירת עדיפות


פרטי ממשק מוודלאישורים
שים לב: בסיום ההרשמה ישלחו למייל התלמיד/ה שם משתמש וסיסמא למערכת ה- Moodle.