Larcier Opleiding

Seminaries: UJA & TJK ON TOUR - Actueel overzicht van rechtspraak in vos- en mof-dossiers

Keuze uit 3 data
Dinsdag 8 mei 2018 (Gerechtsgebouw, Brugge) - 11u30 tot 14u00

Dinsdag 5 juni 2018 (Gerechtsgebouw, Antwerpen) - 13u30 tot 16u00
Dinsdag 12 juni 2018 (Gerechtsgebouw, Hasselt) - 11u30 tot 14u00
Deelnemer


FacturatieadresDe registratie van de hierboven vermelde gegevens gebeurt uitsluitend voor commerciële en administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. MEM