האסיפה הכללית של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

המהמועצה לבנייה ירוקהרק ספרות, ללא מקף וללא רווחים