logodavidson
קורסים מקוונים
פרטים טכניים
פרטי הילד/הנא להזין 9 ספרות

/
/
כתובת

פרטים נוספים


פרטי בית הספר
אישורים


פרטי עבודות גמרפרטי חוגי מדע

פרטי מדע חישובי

פרטי תכנית אלפ"א


פרטי מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה


פרטי כימיה ברשתפרטי מדעי כדוה"אפרטי מדעי כדוה"א – מקצועות מוגברים
פרטי מחנות קיץפרטי ח"צ


תכנית ח"צ - טופס הרשמה
פרטי קורסים מקוונים


פרטי טורניר הכספות


פרטי גן המדע-סדנאות קיץ
שימו לב: בסיום ההרשמה ישלח מייל עם שם משתמש וסיסמא למערכת ה- Moodle.