logo davidson
כניסה לטופס הרשמה
כדי שנוכל להתקדם לשלב הבא, אנא הזינו את תעודת הזהות וכתובת הדוא"ל שלכם.
פרטים אלו משמשים לצורך זיהוי במערכת הרישום בלבד. מבטיחים. 
אנא הזינו 9 ספרות כולל ספרת ביקורת

ההרשמה נסגרה

לפרטים נוספים: 08-9378300 | davidson@weizmann.ac.il

לצערנו לא נותרו מקומות פנויים לפעילות הזאת
ניתן להצטרף לרשימת המתנה בשיטת "כל הקודם זוכה"

יש למלא פרטים מזהים בעמוד הזה ולהשלים את טופס ההרשמה בעמוד הבא.

לתשומת ליבך: אין צורך להירשם שוב אם נרשמת לרשימת ההמתנה לפעילות הזאת בעבר.