פרטי הזדהות

           logo davidson
כניסה לטופס הרשמה
כדי שנוכל להתקדם לשלב הבא, אנא הזינו את תעודת הזהות וכתובת הדוא"ל שלכם.
פרטים אלו משמשים לצורך זיהוי במערכת הרישום בלבד. מבטיחים. 
אנא הזינו 9 ספרות כולל ספרת ביקורת

ההרשמה נסגרה

לפרטים נוספים: 08-9378300 | Davidson@weizmann.ac.il

ההרשמה נסגרה, ניתן להצטרף לרשימת המתנה

להמשך אנא מלא פרטים מזהים ולחץ על "שלח"