Larcier Opleiding
Studienamiddag Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?

6 december 2018 (13u30 - 18u00) Communicatieloft Gent
Inclusief gelijknamig cahier!
Deelnemer


FacturatieKMO-portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier
De registratie van de hierboven vermelde gegevens gebeurt uitsluitend voor commerciële en administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. MEM