Larcier opleiding
Bericht aan het Notariaat
Studienamiddag: BLOCKCHAIN EN SMART CONTRACTS: IMPACT OP DE NOTARIS ALS VERTROUWDE TUSSENPERSOON?
Benjamin Verheye, Kristof Verslype en Paul Danneels

11/12/2018 (Huis van de Automobiel, Brussel) of 18/12/2018 (Antwerpen, Crowne Plaza) - 13u30 tot 17u00

Inclusief gelijknamig cahier!
Deelnemer


FacturatieadresKMO-portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier
Prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. De registratie van de hierboven vermelde gegevens gebeurt uitsluitend voor commerciële en administratieve doeleinden. Conform de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op inzage van deze gegevens en op verbetering ervan. Tevens beschikt u over het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in het kader van direct marketing. Alle inlichtingen betreffende de verwerking van deze gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. MEM